Sandi Horvat s.p.

Sandi Horvat s.p.

Sandi Horvat s.p.

Category

Izobraževanje in svetovanje Sandi Horvat s.p. | Vadarci 96 | 9265 Bodonci

FOTOGRAFIJA

Poskrbimo za fotografiranje različnih dogodkov z naknadno digitalno profesionalno obdelavo fotografij (Lightroom in Photoshop), ustvarimo lahko tudi kreativne in imaginarne elemente na fotografijah.

PREDAVANJA

Tovrstna izobraževanja in predavanja so pomembna in ključna predvsem za tiste, ki se v sklopu svojega dela srečujejo s pripadniki manjšin, etničnih skupnostih in ostalih z obrobja družbe. Primerna so tudi za otroke, mlade in vse, ki bi jih tovrstna tematika zanimala.

DELAVNICE IN USPOSABLJANJA

Tovrstne delavnice in usposabljanja s področja pomena izobraževanja, večkulturnosti in osebnostne rasti so v prvi vrsti namenjena učencem, dijakom in študentom. Vsebina je primerna tudi za vse ostale, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki, mladimi in ostalimi pripadniki družbe.

JAVNI DOGODKI

S predanostjo, veseljem in večletnimi izkušnjami in odlično organizacijo.

Naslov
Vadarci 96