MERIS, Robert Sunčič s.p.

MERIS, Robert Sunčič s.p.

MERIS, Robert Sunčič s.p.

Category

MERIS, meritve, inženiring, svetovanje, Robert Sunčič s.p. | Krištanci 10b | 9242 Križevci pri Ljutomeru

Smo strokovnjaki na elektro področju z več kot 20 letnimi izkušnjami. Svojim strankam svetujemo pri pregledu, preizkusih, meritvah in izvajanju električnih inštalacij ter strelovodnega sistema. Ukvarjamo se z meritvami kakovosti električne napetosti, toka in energije. Prav tako izvajamo termovizijske preglede elektro naprav v industriji, vzdrževanju in energetiki. Uredimo tudi optimizacijo splošne in varnostne razsvetljave. Velik poudarek dajemo tudi vzdrževanju elektro storitev na poslovnih objektih, saj s tem pripomoremo k večji uspešnosti naših strank.

Izvajamo meritve kakovosti napetosti, toka ali harmonskih vplivov. V napajalni točki porabnika izvedemo meritve delovne in jalove moči ter cos fi. Izdelamo vam poročilo v skladu z zahtevami standarda SIST EN 50160 in podamo predloge za izboljšave in sanacijo.

Elektro inštalacije
 • izvajanje električnih inštalacij
 • prve in periodične meritve
 • posnetek stanja električnih inštalacij in električne opreme
 • pregled in meritve električnih inštalacij
 • pregled in meritev razdelilnikov
 • kontrola, pregled in meritev električnih inštalacij na gradbiščih
 • kontrola in meritve prenapetostnih odvodnikov
 • merjenje električne upornosti tal in sten neprevodnih prostorov
 • merjenje električne upornosti polprevodnih tal
 • meritev osvetljenosti prostorov
 • izdelava merilnih poročil
 • izdelava načrtov
 • izdelava enopolnih shem razdelilnikov
 • označitev razdelilnikov
Strelovodne inštalacije
 • izvajanje strelovodnih inštalacij
 • prve in periodične meritve
 • pregled in meritev strelovodnih napeljav in ozemljitev
 • meritve upornosti
 • meritve ozemljitev
 • meritve specifične upornosti zemlje
 • meritev napetosti dotika in koraka
 • vizualni in funkcionalni pregled strelovoda ter ovrednotenje skladnosti s predpisi
 • izdelava merilnega poročila
 • izdelava načrtov
Termovizijski pregledi

Delovne naprave imajo svojo normalno obratovalno temperaturo. Odstopanja že lahko pomenijo neko nenormalno stanje, ki privede do okvare, povečane porabe energije, dodatne obremenitve delovnega okolja in tudi do nepredvidenega zastoja, ali celo požara.

 • pregledi se vršijo na daljavo med obratovanjem in pod obremenitvijo
 • zmanjšana možnost dotika
 • hitra lokacija napake
 • takojšna analiza vzrokov
 • izdelava poročila

Delovni čas:
ponedeljek -petek: 08:00-16:00

Naslov
Krištanci 10b