V MO Murska Sobota ukinili dovolilnice za parkiranje

V MO Murska Sobota ukinili dovolilnice za parkiranje

Ukinitev mesečnih in letnih dovolilnic za parkiranje

Vse uporabnike plačljivih parkirnih površin v središču mesta Murska Sobota obveščamo, da v skladu z državnimi predpisi in občinskim odlokom o ureditvi mirujočega prometa, s 1. januarjem 2023 ni več možno koristiti parkirnih prostorov – modre cone, ki je območje kratkotrajnega parkiranja, z zakupom mesečnih oziroma letnih dovolilnic.

Parkiranje na modrih conah je odslej možno le s plačilom parkirnine na parkomatih bodisi z gotovino, s SMS sporočilom ali aplikacijo (EasyPark in ParkMeWise), pri čemer še naprej velja nespremenjen začetni brezplačni čas parkiranja.

Za dolgotrajno parkiranje (ves dan) so v mestu Murska Sobota na voljo parkirišča, označena kot bela cona, kjer se parkirnina po sedaj veljavnih predpisih ne plačuje (parkirišče pred trgovino na Lendavski ulici, Industrijska ulica), prav tako so temu namenjena tudi prosto dostopna gramozirana in ostala parkirišča v lasti Mestne občine (območje ob križišču Lendavske in Gregorčičeve ulice, Gregorčičeva ulica ob objektu Kravata Gjergjek, Mojstrska ulica, Kopališka ulica, Lendavska ulica za zavarovalnico Triglav), kjer je prav tako parkiranje prosto dostopno.

Avtor
Avatar photo