Gradbena dela na lendavskem gradu

Gradbena dela na lendavskem gradu

V Lendavi poteka projekt »Obnova lendavskega gradu«, kako potekajo izvedena dela in rekonstrukcije lendavskega gradu so si ogledali župan Občine Lendava Janez Magyar, direktor Galerije-Muzeja Lendava Dubravko Baumgartner in skrbnik projekta Robert Recek 

Občina Lendava je v začetku leta 2022 uspešno pristopila k obnovi in sanaciji gradu; projekt je vreden 559.706,13 EUR.

Občina Lendava je projekt obnove in rekonstrukcije gradu na Ministrstvo za kulturo uspešno prijavila meseca februarja 2021, od ministrstva pa je prejela odločbo 14. maja 2021. Pogodba o sofinanciranju v znesku 192.594,88 EUR je bila podpisana februarja 2022.

V sklopu projekta se je saniralo vzhodno in južno obzidje, uredilo se je odvodnjavanje okolice gradu, saniral se je jugovzhodni stolp in uredil južni plato z obnovo obzidja in ureditvijo stopnišča. Prav tako se je uredila razgledna ploščad, postavili so se temelji za razsvetljavo, uredili kletni prostori in stopnišče v klet jugovzhodnega stolpa. Saniral se je tudi del južne fasade, dela na fasadi pa se bodo zaključila ob ugodnejših vremenskih pogojih.

Sanacijska in rekonstrukcijska dela predstavljajo nadgradnjo ureditve gradu kot kulturne in turistične točke mesta Lendava.

Občina Lendava bo v letu 2023 pristopila k nadaljnji obnovi gradu in sicer z javnim razpisom za izbiro izvajalca, s katerim bi se izvedla še obnova južne fasade gradu, betonskih opornikov, montaža svetil, montaža novega sistema reflektorske osvetlitve, ureditev videonadzora okolice, ureditev poti na zahodni strani gradu ter čiščenje in zasaditve grajske brežine.

Predvidena dela naj bi se zaključila do začetka meseca maja 2023.

Foto: Občina Lendava | vir: www.lendava.si

Avtor
Avatar photo