Trajnostno poročilo – zelena Murska Sobota

Trajnostno poročilo – zelena Murska Sobota

Destinacija Murska Sobota je v minulem letu prejela znak Slovenia Green Destination bronze. Toda s tem so se aktivnosti za ohranitev znaka in trajnostni razvoj mesta šele začele.

Odkar je mestni svet potrdil akcijski načrt, je Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, ki koordinira aktivnosti, izvedel sestanke zelene ekipe, tri izobraževanja oz. predstavitve zelenih znakov in certifikatov turističnim ponudnikom in predstavnikom občin in zavodov v Pomurju ter poslal šest zelenih novičnikov. Tudi v letu 2022 sta občina in zavod skrbela za vključenost občanov in druge splošne javnosti. Izvedena sta bila participativni proračun in anketa o izbiri lokacije drsališča, na prenovljeni občinski spletni strani je bila dodana sekcija Občan vpraša itd. Za mlade je bil organiziran Odprti oder, na katerem so mladi lahko predstavili talente, zatem pa s svojim nastopom soustvarjali dogodke v mestu, npr. s koncertom na kulinaričnem festivalu Sočna vilica.

 

Načelo trajnosti

Pomemben korak k načrtovanju trajnostnega razvoja prispeva priprava dokumenta Strategija razvoja turizma v destinaciji Murska Sobota, ki ga pripravlja Razvojni center Murska Sobota v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota in mestno občino. V minulem letu je zavod posodobil spletno stran destinacije (www.visitmurskasobota.si) z informacijami Trajnostno po destinaciji. Tako so na enem mestu zbrane vse informacije o načinih trajnostne mobilnosti v mestu, z vsemi pripadajočimi informacijami o načinu najema, voznim redom itd. Pripravili so tudi Načrt promocije Mestne občine Murska Sobota, pri katerem je določen segment namenjen trajnosti – vsak mesec so na spletni strani in družbenih omrežjih destinacije objavili Zelene namige. Ob tem je zavod izvedel spletne marketinške kampanje Trajnostna mobilnost na družbenih omrežjih destinacije. Pri razvoju novih turističnih produktov sledi načelom trajnosti, takšna sta doživetje Pobeg iz mesta in kolesarska pot SLOVENIA GREEN PANNONIAN ROUTE, ki smo jo pripravili v sodelovanju z zavodom Good Place. V okviru dogodkov evropskega tedna mobilnosti 2022 smo septembra v mestnem jedru organizirali brezplačno popravljalnico koles. Destinacija sledi in meri raven delcev PM10 v zraku, kar je javno objavljeno na občinski spletni strani.

 

Pridobili oziroma obnovili priznanja in nazive

Ponovno smo pridobili naziva Prostovoljstvu prijazna občina in Občina po meri invalidov, Pomurski muzej Murska Sobota v mestu je pridobil naziv Psom prijazen muzej, prejeli smo nagrado – prvo mesto v akciji Naj javno stranišče 2022 v kategoriji mestnih občin. Destinacija je pridobila prvo 5* doživetje Unique Experience, in sicer z doživetjem v Šunkarni Kodila (Meet Meat Eat Academy). Pridobili smo certifikat Mladim prijazna občina. Interaktivni doživljajski park Expano je pridobil znak Zeleni ključ, na podlagi katerega mu je Slovenska turistična organizacija podelila znak Slovenia Green Attraction. Največji izziv predstavlja pridobitev zelenih/okoljskih znakov za ponudnike. Tako je cilj v prihodnjih dveh letih pridobiti nastanitev, ki bi se vključila v zeleno shemo (s tem bi tudi destinacija lahko dobila »svetlejši« znak).

 

Kako ravnamo z odpadnimi vodami

Na področju varstva okolja v občini je pomemben kazalnik stopnja ravnanja z vodami. V destinaciji se vse odpadne vode, ki pritečejo po kanalizacijskem sistemu do komunalne čistilne naprave Murska Sobota, očistijo do tretje stopnje čiščenja (odstranjevanje dušikovih in fosfornih spojin). Delež trdnih odpadkov, ki so zbrani ločeno za predelavo, je v Murski Soboti 60,6 %, kar potrjuje, da Murska Sobota nadaljuje trend rasti ločeno zbranih frakcij. Tudi na dogodkih, ki jih organizira zavod, spodbujajo obiskovalce k ločevanju odpadkov, med drugim z nalepkami na mizah. V Murski Soboti je vzpostavljen kotiček za ponovno uporabo. Destinacija spodbuja kratke dobavne verige, tako je občina uvedla sobotni dogodek Z vesi v varaš na mestni tržnici. Veliko izzivov ostaja na področju osveščanja o podnebnih spremembah ter vplivih na turizem in okolje kot tudi na področju varčevanja z energijo in vodo ter ravnanja odpadkov.

 

Natalija Kreft, Soboške novine marec 2023

Avtor
Avatar photo