Na novo markirane pohodne poti v občini Lendava

Na novo markirane pohodne poti v občini Lendava

Planinsko društvo Lendava v sodelovanju z ostalimi planinskimi društvi iz Pomurja je organiziralo zbor markacistov meddruštvenega odbora Pomurja. Zbora sta se udeležila tudi predstavnik Planinske zveza Slovenije Bojan Rotovnik in župan Občine Lendava Janez Magyar.

Program zbora markacistov meddruštvenega odbora Pomurja je bil razdeljen v več sklopov. V uradnem delu so predstavniki pomurskih planinskih društev predstavili ključne aktivnosti na področju urejanja pomurskih pohodnih poti za tekoče leto in poročali o minulem delu. Predstavnik Planinske zveze Slovenije je predstavil poročilo o izvedenih delih na planinskih poteh in aplikacijo Plan-GIS, ki je ključna novost na tem področju ter vseslovenske smernice za delo markacistov v bodoče. Ob tej priložnosti je pohvalil aktivnosti pomurskih markacistov na področju urejanja Pomurske planinske poti ter tematskih pohodniških poti.

Po zaključenem uradnem delu so se markacisti odpravili na teren ter na območju občine Lendava na novo markirali odsek Pomurske planinske poti ter tematske pohodniške poti: Pot Sv. Urbana, Pot Studencev in Opekarniško pot. Za evidentirane in označene pohodne poti na območju naše občine skrbijo prostovoljni markacisti, člani PD Lendava, ki so tudi skrbniki teh poti. Skupna dolžina tematskih pohodnih poti na območju občine Lendava znaša preko 70 km in 34 km poti, ki so del Pomurske planinske poti. V Sloveniji je registriranih okrog 773 markacistov Planinske zveze Slovenije, ki planinske poti nadelujejo, markirajo, čistijo in urejajo prostovoljno, za dobro vseh obiskovalcev teh poti. Tako so se pomurski markacisti v sklopu zbora pridružili tudi akciji »Očistimo občino Lendava« ter s čiščenjem poti prispevali k lepšemu okolju.

Na zboru je bilo tudi predstavljeno, da sta v izdelavi novi Vodnik po pomurski planinski poti in Dnevnik pomurske planinske poti, ki ju skupaj pripravljajo pomurska planinska društva. V Vodniku po pomurski planinski poti bo opisana pomurska planinska pot ter predstavljene turistične znamenitosti posameznih krajev v regiji. V Dnevniku pomurske planinske poti bodo lahko pohodniki beležili svoje obiske na poti. Obe brošuri, ki bosta izdani v prihodnjih mesecih, bosta na voljo pohodnikom na ključnih turistično-informacijskih točkah v Pomurju.

Foto: PD Lendava | vir: www.lendava.si

Avtor
Avatar photo