Podpis izvajalske pogodbe za obnovo Lendavskega gradu

Podpis izvajalske pogodbe za obnovo Lendavskega gradu

Podžupan v funkciji župana Občine Lendava Ivan Koncut in Aleksander Marguč, direktor podjetja GMI d.o.o., sta danes na Lendavskem gradu podpisala izvajalsko pogodbo za obnovo gradu. Občina Lendava je za obnovo pridobila sofinancerska sredstva Ministrstva za kulturo v višini 200.000,00 evrov, pogodbena vrednost za sanacijo, ki se bo zaključila do konca oktobra 2022, pa znaša 581.285,01 evrov z DDV.

Na objektu so bili v preteklosti izvedeni samo manjši vzdrževalni posegi, zato je Občina Lendava pristopila k sanaciji brežine z razglednim platojem na jugovzhodnem stolpu ter ureditvi dela fasade. Današnjemu podpisu izvajalske pogodbe je sledila tudi uvedba v delo.

Projekt obsega sanacijo Lendavskega gradu z okolico. Predvidena je sanacija obzidja, sanacija dela fasade gradu, ureditev kleti jugovzhodnega stolpa in izgradnja razglednega platoja z zidovi nad kletjo stolpa. Urejena bo tudi sanacija dostopnih poti do gradu ter sanacija meteorne kanalizacije ter izvedba drenaže ob objektu.

Avtor
Avatar photo