V občini Lendava pozivajo k zatiranju močno alergene ambrozije

V občini Lendava pozivajo k zatiranju močno alergene ambrozije

Izbor urednika

Tretjina prebivalstva ima probleme z alergijami, ki jih povzroča cvetni prah. Ena od najbolj alergenih rastlin je ambrozija.

Merilna postaja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano za območje Lendave sporoča, da je trenutno v zraku največ cvetnega prahu koprive, ki pa je nizko alergena. Na podlagi meritev pa se zaznavajo že prva zrna cvetnega prahu ambrozije, ki je na območju občine Lendava zelo razširjena, zato Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin priporoča odstranjevanje rastlin s primerno osebno zaščito, ki jo naj izvajajo osebe, ki niso alergiki.

Ambrozija cveti v mesecu avgustu in septembru. Najučinkovitejše preprečevanje njenega alergenskega vpliva je, da se jo pokosi še pred časom cvetenja.

Leta 2010 je na podlagi 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo ODREDBO o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, ki v 4. členu pravi:

»Imetnik zemljišča, na katerem raste škodljiva rastlina, z namenom preprečevanja širjenja in za zatiranje škodljive rastline mora izvesti naslednje ukrepe:

  • odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več;
  • opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra.«

Javno podjetje EKO-PARK d.o.o. Lendava izvaja košnje v skladu s programom vzdrževanja javnih površin za leto 2022. Vzdrževanje oziroma košnja javnih površin v Krajevnih skupnostih se po programu izvaja 1 krat mesečno oziroma v vaških jedrih na tri tedne, bankine in obcestne površine 3 krat letno, medtem ko brežine avtocestnih nadvozov 1 do 2 krat letno.

Pozivajo tudi lastnike zasebnih površin, da sproti spremljajo stanje na svojih zemljiščih (neobdelana polja, zapuščeni vinogradi, travniki…), saj so zanje dolžni poskrbeti in v skladu z zakonskimi določili morebitno ambrozijo še pred cvetenjem na primeren način odstraniti.

S pravočasnim zatiranjem ambrozije bomo lahko skupaj omejili nadaljnjo širjenje te invazivne rastline.

Avtor
Avatar photo