Podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju MOMS

Podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju MOMS

Podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota.

24. junija 2022 je v prostorih mestne občine potekal podpis koncesijske pogodbe za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota, ki sta jo podpisala podžupan v opravljanju funkcije župana Zoran Hoblaj in direktor družbe Saubermacher – Komunala, Murska Sobota d.o.o. Drago Dervarič.

Mestna občina Murska Sobota je na podlagi sprejetega koncesijskega akta oziroma Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota, na portalu javnih naročil in na evropskem portalu javnih naročil dne 22.2.2022 objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota.

Na javni razpis je prispela ena prijava in sicer ponudba družbe Saubermacher – Komunala, Murska Sobota d.o.o..

Mestna uprava je dne 10.5.2022 izdala odločitev o izbiri koncesionarja, s katero je izbrala koncesionarja – izvajalca za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota, družbo Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o..

V skladu s prvim odstavkom 8. člena prej navedenega koncesijskega akta in Študijo upravičenosti podelitve koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, se je koncesija izbranemu koncesionarju podelila za obdobje 12 let.

Avtor
Avatar photo