[Murska Sobota] 2022 povišane vrednosti PM10 delcev v mestu

[Murska Sobota] 2022 povišane vrednosti PM10 delcev v mestu

Izbor urednika

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je objavila podatke o številu preseganj dnevne mejne vrednosti PM10 delcev v letu 2022, iz katerih izhaja, da je bilo v Murski Soboti na merilni napravi na Cankarjevi ulici preseganje dnevnih mejnih vrednosti v zimskih mesecih alarmanto. V koledarskem letu je lahko namreč največ 35 dni s preseženimi vrednostmi, v Murski Soboti na Cankarjevi ulici pa je bilo lani zabeleženih kar 39 dni s preseženimi mejnimi vrednostmi delcev PM10.

Na območju Mestne občine Murska Sobota so vzpostavljena tri merilna mesta za merjenje prašnih delcev PM10. Dve od teh sta v državni pristojnosti (Cankarjeva ulica in Rakičan), ena merilna naprava (EXPANO) pa je bila vzpostavljena v režiji MOMS (vrednosti je možno spremljati v aktualnem času na občinski spletni strani). V teku so dogovori še za četrto merilno napravo v centru mesta.

Opažajo, da so omenjena visoka preseganja zaznana samo na eni lokaciji, to je ob Cankarjevi ulici v centru mesta. Na ostalih dveh lokacijah so podatki v povprečju nekje v sredini po primerjavi z ostalimi občinami, oziroma ostalimi merilnimi postajami. Merilna postaja v naselju Rakičan je tako zaznala 10 preseganj v letu 2022 in je oddaljena od Cankarjeve ulice okrog 2,5 km. Po presoji v MOMS menijo, da vir onesnaženja ne izhaja v tolikšni meri iz prometa, pač pa iz okoliških ogrevalnih naprav.

Konec minulega leta so se z ARSO dogovarjali za natančnejšo opredelitev, saj iz njim znanih podatkov in pristojnostih ne morejo ugotoviti vira, ki povzroča takšno povišanje prašnih delcev. Govorilo se je tudi o okvari na merilni napravi, vendar za zdaj to še ni potrjeno.

S strani občanov so informirani, da se v tem bližnjem območju zaznava ob dnevih z nizkimi temperaturami povečan smrad po dimu. Iz tega lahko domnevamo, da je v neposredni bližini nekaj objektov, ki v kurilnih napravah kurijo neustrezna goriva. Domneva se, da se kurijo tudi smeti, plastika in drugi organski odpadki. Pristojnost za obravnavo takih primerov je na državni okoljski inšpekciji. O tem so obvestili ARSO in se bodo prihodnje sestali, da se dogovorijo o nadaljnjih ukrepih.

Na območju občine je bil že od leta 2013 v veljavi Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota s predpisanimi ukrepi, ki jih je izvajala držav in tudi občina. Vlada Republike Slovenije pa je na podlagi podatkov zadnjih treh let, ki so pokazali izboljšano stanje kakovosti zraka na območju naše občine, s 1. marcem 2022 sprejela Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 203/2021) in s tem preklicala veljavo Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/17 in 160/20). Torej se je kakovost zraka v zadnjih letih dejansko vseeno izboljšala.

Na Mestni občini Murska Sobota se zavedajo problema onesnaženosti zraka, zaradi tega izvajajo številne aktivnosti in ukrepe.

Kaj je onesnaženje zraka s prašnimi delci PM?

Oznaka PM (angl. particulate matter) je splošen izraz za izjemno majhne trdne in kapljične delce v ozračju. Sestava teh delcev je odvisna od njihovega izvora.

Prašni delci so lahko:

  • naravnega izvora: dim gozdnih požarov, vulkanski pepel, naravni aerosoli, prst, sol in podobno, ali
  • antropogenega izvora: individualna kurišča (peči na lesno biomaso, oljni kotli), promet (motorji z notranjim zgorevanjem, kjer prevladujejo dizelska vozila, gradbena in kmetijska mehanizacija, ladje itd.), industrija, kmetijstvo (sežiganje, škropljenje).

Po velikosti prašne delce delimo v dve skupini:

  • PM10 (grobi delci): premera <e; 10 mikrometrov oz. 0,01 milimetra)
  • PM2,5 (manjši delci): premera <e; 2,5 mikrometra oz. 0,0025 milimetra

Pri čemer je pomembno opozoriti, da njihova škodljivost ni premo sorazmerna z velikostjo, temveč z njihovo maso.

Avtor
Avatar photo