Dnevna soba in informacijska točka za mlade kreativce

Dnevna soba in informacijska točka za mlade kreativce

Izbor urednika

V sklopu projekta »Dnevna soba in informacijska točka za mlade kreativce« so se zbrali mladi iz Društva kreativne mladine iz Murske Sobote. Namen solidarnostnega projekta je, da v enem letu vzpostavijo »Dnevno sobo in informacijsko točko za mlade kreativce, kjer bodo širili strpnost do različnih ranljivih skupin, mladim približali prostovoljno delo, promovirali odprto mladinsko delo, se dotaknili tem vključevanja LGBTQ skupnosti, romske skupnosti, starejše populacije in kulturne raznolikosti.

Pobuda naslavlja vključevanje ranljivih skupin mladih v lokalno, regionalno in mednarodno okolje, nudi varen prostor, kjer se bodo mladi lahko srečevali in dobili pomoč. Predvsem pa bo ureditev prostorov pripomogla k oživitvi mestnega središča in celotne stavbe. Prostor bo prav tako pripomogel k aktivni participaciji mladih pri pripravi mednarodnih mladinskih projektov, saj bodo imeli prostor in lokacijo, ki jim ponuja možnost priprave mednarodnih aktivnosti. V sklopu projekta bodo nato člani v prostorih v popoldanskih urah pripravljali tudi različne tematske delavnice, ki bodo potekale skozi celotno trajanje projekta. Tematske delavnice bodo zajemale (spoznavanje programov Erasmus+, Evropska Solidarnostna Enota itd), kuharske delavnice, filmske večere, bralne urice, ustvarjalne delavnice, medgeneracijsko druženje itd.

O informacijah o izvedbi dogodkov in delavnicah sledite Facebook in Instagram profilu Društva kreativne mladine.

Projektne aktivnosti so financirane s pomočjo programa Evropske Unije – Evropska Solidarnostna Enota in slovenske nacionalne agencije MOVIT.

Kaj so solidarnostni projekti?

Solidarnostni projekt je sklop solidarnostnih aktivnosti, ki jih zasnujejo, razvijejo in uresničijo mladi sami, najpogosteje na lokalni/regionalni ravni prijavitelja, lahko pa segajo tudi na nacionalno ter nadnacionalno raven v primeru izvajanja aktivnosti čezmejnega sodelovanja. Trajanje projekta je lahko od 2 do 12 mesecev, odvisno od potreb in načrtovanih ciljev projekta. Osnovni namen solidarnostnih projektov je, da skupini mladih nudijo priložnost, da izrazijo svojo solidarnost preko prevzemanja odgovornosti in zaveze za prinašanje pozitivnih sprememb v svoji lokalni skupnosti preko oblikovanja novih rešitev in pristopov za izzive, s katerimi se soočata družba in okolje, v katerem bivajo. Projekt mora vključevati aktivno udejstvovanje celotne skupine mladih, naslavljati jasno določeno tematiko, ki se odraža v konkretnih /dnevnih/ aktivnostih projekta. Sodelovanje mladih v solidarnostnem projektu je pomembna izkušnja neformalnega učenja, preko katere lahko mladi krepijo svoj osebni, izobraževalni, socialni in državljanski razvoj ter večajo zaposljivost. Pomoč – predvsem pri učni podpori in mentorstvu, jim lahko nudi inštruktor.

Avtor
Avatar photo