Leto prleških vrednot in vinske kulture

Leto prleških vrednot in vinske kulture

Občinski svet Občine Ljutomer je na 15. redni seji razglasil leto 2022 za “Leto prleških vrednot in vinske kulture”, kjer so zapisali:

Občina Ljutomer daje v sodelovanju z Društvom vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer ter Splošno knjižnico Ljutomer pisno pobudo Občinskemu svetu Občine Ljutomer, da leto 2022 razglasi za Leto prleških vrednot in vinske kulture. V času, ki ga živimo, je namreč opaziti vedno večjo krizo vrednot, kar nas razdvaja in dostikrat vpliva na ravnanja, ki človeštvu niso v ponos in za vzgled. Ob tem pa letos mineva tudi 150 let od ustanovitve Vinorejskega društva Ljutomer in na ta jubilej smo v Ljutomeru, ki slovi v slovenskem prostoru kot vinsko turistična destinacija, še posebej ponosni.

Vrednote so pozitivna duhovna in materialna stanja oziroma cilji pri človeku, ki so na splošno civilizacijsko cenjena. To so cilji, ki odsevajo naš kulturni in duhovni razvoj. Spoštovanje vrednot nudi civiliziran, stabilen in varen razvoj človeka ter skupnosti. Najpomembnejše vrednote v civiliziranem okolju so zdravje, družina, ljubezen, mir, resnicoljubnost, pravičnost, poštenost, odgovornost, prijateljstvo, solidarnost, zaposlenost, ipd..

Skupnosti, ki imajo poenoten odnos na temeljih vrednot, iz katerih izhaja ustvarjalno sodelovanje in razumevanje, dosegajo uspešen razvoj. Naša lokalna skupnost si prizadeva ohranjati in spodbujati vrednote in se ob tem osredotoča tudi na vrednote našega okolja, izpostavljene s strani Splošne knjižnice Ljutomer kot so: delavnost, trdoživost, ljubezen in navezanost do zemlje, iskren/iskriv humor, neomajnost, predanost družini. Naloga vseh in naš skupni cilj je, da ponovno postavimo vrednote v ospredje, tako kot skupnost, kakor tudi kot posamezniki.

Vinska kultura je sestavni del človeške kulture, ki je povezana s pridelovanjem, trženjem in uživanjem vina. Razvila se je predvsem v tradicionalno vinskih državah, kjer je vino prisotno pri vseh pomembnih odločitvah v življenju, pa tudi vsakdanjiku. Občina Ljutomer je vinsko zelo pomembna sredina, zato ne gre zanemariti pospeševanja spoznavanja vinske kulture in kulturnega uživanja vina.

Ta tematika se navezuje na pomemben jubilej, ki ga obeležujemo v letošnjem letu – 150 let od ustanovitve Vinorejskega društva Ljutomer, ki je bilo ustanovljeno 15. avgusta 1872. Društvo so vodili vinogradniki nemške narodnosti, ki za slovenske vinogradnike niso imeli posluha. Leta 1900 je prosvetni delavec in vinogradnik Ivan Kryl iz Ljutomera sklical napredne vinogradnike slovenske narodnosti na izredni občni zbor, na katerem je vodenje prešlo v slovenske roke. Druga svetovna vojna so pustila posledice tudi v društvu. Po vojni se je veliko vinogradov nacionaliziralo. S sprejetim sklepom leta 1967 v Ljutomeru, so se slovenski vinogradniki in vinarji povezali v poslovno združenje STYRIA in uvedli zaščitno znamko slovenskih vin, s katero so zaščitili njihovo poreklo in kakovost.

Leta 1974 se je s 35 člani ustanovilo Društvo prijateljev vina. Program dela društva je obsegal zbiranje zgodovinske dediščine na temo vinarstva, sodelovanje pri izgradnji vinske ceste, organizacijo strokovnih ekskurzij, degustacij lokalnih vin ter izobraževanja članov in organizacijo prireditev za ohranjanje ter spodbujanje vinske kulture.

Sedanje Društvo vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer nadaljuje tradicijo in izročila predhodnikov. Leta 1986 je omenjeno društvo, kot prvo v takratni Jugoslaviji, okronalo vinsko kraljico. Aktualna Ljutomerska vinska kraljica MARTINA XX, tudi s pomočjo Občine Ljutomer, uspešno promovira občino in vina našega področja. Leta 1995 je društvo organiziralo prvo strokovno ocenjevanje vina v Vinskem hramu na Jeruzalemu pod pokroviteljstvom Občine Ljutomer. Strokovno komisijo je vodila prof. dr. Venčeslava Šikovec. Letos bo na vrsti že 28. ocenjevanje zapored. Društvo vsako leto priredi še nekaj odmevnih prireditev, začenši z Jožefovo rezjo, nato z ocenjevanjem vin ter Vinovikendom, ki je prav tako postal tradicionalen. Skrbi za ohranjane kulturne dediščine s postavljanjem klopotcev v Ljutomeru in na Jeruzalemu, neguje potomko najstarejše trte v mestni hiši, sodeluje na Grossmanovem festivalu fantastičnega filma in vina, organizira Prleško brotvo. Izobražuje vinogradnike in spodbuja h kulturnemu uživanju vina. V zadnjih letih veliko vlaga v vključitev mladih vinogradnikov, ki so s svežimi idejami in pogledi na vinsko panogo lažje kos sodobnim izzivom.

V sklopu obeležitve 150. obletnice ustanovitve Vinorejskega društva načrtujejo izvedbo vseh naštetih tradicionalnih prireditev. V povezavi s tem visokim jubilejem in dejstvom, da vinarstvo močno vpliva na izgled naše pokrajine, kakor tudi na kvaliteto življenja naših občanov, društvo načrtuje prireditev Vinska akademija, s predavanjem priznanega strokovnjaka na temo vinske kulture, s čemer bi nagovorili potrošnike in jih spodbudili h kritičnemu razmišljanju o vinu.

Del vinske kulture oziroma vinske kulturne dediščine je z nakupom eksponatov Fritza Langa zaščitila Splošna knjižnica Ljutomer. V letu 1915 je v hiši dr. Karola Grossmanna bival Fritz Lang, kasnejši sloviti režiser nemega ter zvočnega filma. V času bivanja v Ljutomeru je rad zahajal v lončarsko delavnico, kjer je izdeloval raznolike skulpture iz žgane gline. Tako je med drugim ustvaril in pustil pri Grossmannovih v Ljutomeru dva kipa boga vina in trte Bakha. Manjši doprsni kip boga Bakha bo z letom 2022 na ogled v muzejski zbirki Prvega slovenskega filma v Splošni knjižnici Ljutomer. Verjetno ni naključje, da je Lang v Ljutomeru upodobil boga vina in trte, ki je v grški mitologiji zaščitnik sadja in uspešnega letnega prirastka le–tega. Skulptura je za muzej SKL velikega pomena, saj gre za eno redko ohranjenih umetnin režiserja, ki je znan vsem filmofilom po svetu.

Jubilej 150. obletnice Vinorejskega društva Ljutomer in pridobitev skulpture boga Bakha predstavljata odlično priložnost za promocijo občine. S Fritzem Langom povezan Karol Grossmann, Grossmannov festival filma in vina ter bogastvo ljutomerskega vinorodnega okoliša bodo tako prispevali tudi k večji prepoznavnosti muzeja Splošne knjižnice Ljutomer. Slednja bo v ta namen pripravila novinarsko konferenco s predstavitvijo vsebin tematskega leta in predvidenimi aktivnostmi, ki vključujejo pripravo brošure in spominske razglednice ter osrednjo prireditev s predstavitvijo skulpture javnosti v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer.

Lokalna skupnost se zaveda pomena in je ponosna na dolgoletno delo vinogradnikov, skozi katerega se je raven pridelave grozdja dvignila na najvišjo stopnjo, zato je dolžna poudariti in promovirati nadaljnji razvoj te panoge in s tem tudi posledično ohranjati podeželje poseljeno ter turistom privlačno. Prav tako želi dati poudarek prleškim vrednotam, ohranjanju kulturne in vinske dediščine ter izročil zanamcem.

Z razglasitvijo Leta prleških vrednot in vinske kulture se tako izkazuje zahvala vsem delovnim, marljivim, trdoživim vinogradnikom, ki dan za dnem skrbijo in negujejo vinsko trto ter vsem vinarjem, ki iz nje proizvajajo najkvalitetnejša vina, s katerimi se promovira območje celotne občine. Hkrati pa se aktivno pristopa k dvigu vinske kulture, ohranjanju kulturne ter vinske dediščine in k spodbujanju vrednot.

Avtor
Avatar photo