Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod v letu 2021

Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod v letu 2021

Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod je od Sveta romske skupnosti RS pridobila sredstva za izvajanje programa za razvoj romske manjšine. Aktivnosti zveze v letu 2021 so zaznamovala predvsem štiri ključna področja:

  • Trajnostni razvoj romske skupnosti
  • Romska politična participacija in upravljanje s krizo
  • Na znanju temelječa romska družba
  • Krepitev zmogljivosti za razvoj romske skupnosti

Aktivnosti v okviru projekta je tudi v letu 2021 definirala problematika COVID, zato je bila organizacija dogodkov, izobraževanj in drugih podobnih aktivnosti še vedno delno onemogočena, zato smo poskušali čim več predvidenih aktivnosti izvajati v digitalni obliki. Ugotavljamo namreč, da je romsko skupnost težko prepričati v spoštovanje PCT pogojev.

Kljub temu smo skupaj v letu 2021 izvedli več kot 60 različnih aktivnosti, ki so se nanašale na izvedbo dogodkov, delavnic, izobraževanj, sestankov in ekskurzij ali pa na pripravo drugih digitalnih vsebin, kot so intervjuji, pogovori, predstavitev in drugi promocijski dogodkov.

Zveza je redno preko svojih kanalov obveščala javnost o svojih aktivnostih, ki jih izvajamo in o drugih pomembnih informacijah, ki se dotikajo romske skupnosti. Tako je bilo na obisku spletne strani zabeleženih 10,132 obiskovalcev, na kanalu Youtube v 14 mesecih skoraj 60.000 ogledov, hkrati pa smo za potrebe izvedbe aktivnosti posneli več kot 20 video posnetkov ter objavili več kot 50 objav na socialnem omrežju Facebook.

Skupaj pa je v letu 2021 zveza sodelovala pri izvedbi programa z več kot 40 organizacijami, društvi, zavodi, podjetji…itd. Posredno ali neposredno pa je bilo vključenih več kot 982 udeležencev, vključno z obiskovalci na javnih dogodkih. Ponudili pa smo tudi številnim romskim organizacijam in društvom pomoč pri pripravi dokumentacije, programov, dogodkov, administracije, projektov in razpisov.

Avtor
Avatar photo