Konferenca »5-državnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava«

Konferenca »5-državnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava«

Bad Radkersburg, Avstrija – Več kot 100 znanstvenikov, naravovarstvenikov, nevladnih organizacij in lokalnih deležnikov se je zbralo v Bad Radkersburgu v Avstriji in v Gornji Radgoni v Sloveniji na 3-dnevni konferenci »5-državnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava (TBR MDD)«. Konferenca, ki se je v ponedeljek, 5.9.2022, zvečer pričela z večerjo in praznovanjem prve obletnice UNESCOVE razglasitve biosfernega območja, odvijala v dveh državah, ima dogodek dva častna pokrovitelja, predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, in avstrijskega zveznega predsednik, dr. Alexandra Van der Bellna.

Prvo 5-državno biosferno območje (TBR MDD) na svetu predstavlja mednarodni model čezmejnega sodelovanja pri ohranjanju narave in trajnostnem regionalnem razvoju. Konferenca je sestavljena iz predstavitev naravovarstvenega programa s priznanimi predavatelji, različnih delavnic, ekskurzij na območje Biosfernega območja Mura-Drava-Donava ter priložnosti za neformalno izmenjavo znanja med udeleženci.

Konferenca je organizirana v sklopu Interreg projekta lifelineMDD s polnim imenom – Varstvo in obnova ekološke povezanosti rečnega koridorja Mura–Drava–Donava z medsektorskim sodelovanjem. Do izteka projekta je le še nekaj mesecev, zato je konferenca obenem tudi zaključna konferenca projekta.

»Zelo smo veseli, da smo lahko organizirali to konferenco v okviru našega projekta in ljudem pokazali, kaj smo naredili v zadnjih dveh letih. Partnerstvo – skupno nas je 12 partnerjev in 17 pridruženih partnerjev iz 5 držav – je trdo delalo na znanstvenih študijah, obnovitvenih ukrepih, razvoju vodilnih dokumentov, kot je zbirka orodij za obnovo rek, izobraževalnih dejavnostih in konceptih za prihodnje sodelovanje deležnikov. Upamo, da bo ta konferenca podprla tudi uporabo rezultatov projekta za prihodnjo implementacijo TBR MDD« pravi Kerstin Böck, vodja projekta iz WWF Avstrija. Monika Podgorelec, ki je koordinirala projekt lifelineMDD pri enem od treh slovenskih partnerjev, Zavodu RS za varstvo narave je dodala: »V Sloveniji smo v projektu naredili pomembni korak k obnovi reke Mure – izvedli smo odstranitev obrežnega zavarovanja in reki dali možnost za njeno naravno delovanje. To smo izvedli skupaj s partnerjem VGP Pomgrad. Z vidika dolgoročnosti pa je bil velik poudarek in delo opravljeno na ozaveščanju in izobraževanju o pomenu reke Mure in ohranjenosti njene dinamike, ne samo za živali in rastline, ampak tudi za nas ljudi. Pri tem smo stopili skupaj s projektnim partnerjem Velika Polana, njihovo rečno šolo in programom, ki so ga pripravili za izobraževanje vodnikov v biosfernem območju Mura-Drava-Donava.«

Cilj projekta lifelineMDD je bil pripraviti celostno čezmejno strategijo za obnovo rečnega koridorja treh rek v petih državah, ki temelji na znanstvenih raziskavah, pilotnih ukrepih in medsektorskem učenju. Prva konferenca biosfernega območja Mura-Drava-Donava omogoča dobro osnovo za izboljšanje komunikacije med deležniki tega območja, kot so različne organizacije, univerze in naravovarstvene institucije do javnih ustanov in lokalnih skupnosti.

V okviru konference je bila poudarjena tudi potreba po prihodnjih ukrepih. Arno Mohl, vodja programa Mura-Drava-Donava pri WWF je poudaril: »Skupaj smo dosegli razglasitev TBR MDD in jo začeli izvajati. In to je razlog za upanje. Vendar pa je v luči podnebnih sprememb in nenehnih groženj, kot so novi jezovi hidroelektrarn, regulacija rek ali črpanje sedimentov, spet čas za pogumna dejanja! In v zvezi s tem bomo morali ponovno veliko razmišljati, vzpostaviti novo vizijo za izvajanje TBR MDD in uresničiti obsežno obnovo rek.« Mohl je udeležence motiviral, da rezultate in vizijo konference uporabijo za skupno ukrepanje, da bi TBR MDD postala prava skupna zgodba o uspehu.

Avtor
Avatar photo