V Rogaševcih predstavili potek del nadgradnje vodovodnega sistema B

V Rogaševcih predstavili potek del nadgradnje vodovodnega sistema B

Izbor urednika

Rogašovci, 7. september 2022 – Na današnji novinarski konferenci so potek projekta »Nadgradnja vodovodnega sistema B« predstavili župan Občine Rogašovci, Edvard Mihalič, koordinatorka projekta, Marija Saje, Bojan Prosič iz podjetja Vodovod SISTEMA B d.o.o. in predstavnica izvajalca gradnje vodovodnega omrežja ter objektov za sklop 1 in sklop 2, Maja Kobetič iz podjetja TELEG-M d. o. o.

Z naložbo, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, bo za nekaj več kot 52 tisoč prebivalcev dvanajstih sodelujočih občin zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode.

Izvedba projekta je razdeljena v tri sklope in se izvaja na območjih 12 občin investitork: Občine Rogašovci, Občine Beltinci, Občine Cankova, Občine Gornji Petrovci, Občine Grad, Občine Hodoš, Občine Kuzma, Občine Moravske Toplice, Mestne občine Murska Sobota, Občine Puconci, Občine Šalovci in Občine Tišina. Vodilna občina v imenu in v sodelovanju z ostalimi občinami investitorkami v projektu je Občina Rogašovci.

Župan Občine Rogašovci, Edvard Mihalič, je v uvodu izrazil zadovoljstvo ob začetku izvajanja projekta: »Končno se uresničuje 60-letna zahteva oziroma želja po zdravi pitni vodi.« Župan je poudaril, da je za Občino Rogašovci izgradnja vodovodnega sistema še posebej pomembna, saj je brez vodovoda več kot polovica občanov.

V sklopu projekta »Nadgradnja vodovodnega sistema B«, ki predstavlja drugo fazo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B, bo zaradi hidravlično izboljšanega in nadgrajenega vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti 52.149 prebivalcem zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode. Na novo pa bo dodatnih 3.026 prebivalcev deležnih javne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Marija Saje, koordinatorka projekta: »Največ cevovodov se bo gradilo v občinah Rogašovci, Moravske Toplice in Tišina. V občini Gornji Petrovci, Grad in Hodoš, kjer je vodovodni sistem že izgrajen, pa se bo izvajala le nadgradnja objektov.«

Vrednost naložbe, ki je sofinancirana s kohezijskimi sredstvi Evropske unije, znaša dobrih 36 milijonov EUR. Bojan Prosič iz Javnega podjetja VODOVOD SISTEMA B d.o.o.: »Finančni del projekta je zelo dinamična stvar, kar se odraža skoraj dnevno. Vsem spremembam sledimo, pričakuje pa se povišanje cen projekta. V upanju in želji, da se projekt izvede in pripelje do konca, verjamemo, da ga bo moč izpeljati v okviru, v katerem je zastavljen.«

Načrtovana je novogradnja 21.343 m transportnih cevovodov, 59.903 m primarnih in 119.304 m sekundarnih cevovodov. V okviru projekta je predvidena novogradnja 14. objektov na sistemu in nadgradnja 33 obstoječih črpališč ter 14 vodohranov.

»Do zdaj je skupno na sklopu 1 izvedenih 2.400 m, na sklopu 2 pa 21.900 m, kar skupno predstavlja 24.300 m – z deli z nadgradnjo elektro sistemov. Dela na zaključenih trasah se bodo po opravljenih tlačnih preizkusih nadaljevala z asfaltiranjem. Ob samem nadaljevanju del pa želim omeniti tudi ovire, to so predvsem višji stroški zaradi višjih cen materialov, ki jih ob sami oddaji ponudbe in podpisu pogodbe nismo mogli predvideti,« nam je pojasnila Maja Kobetič iz podjetja TELEG-M d. o. o.

Izvajalec gradnje vodovodnega omrežja ter objektov za sklop 1 in sklop 2 je TELEG-M d. o. o., s partnerjem HIDROSVET d. o. o. Dobavo in vgradnjo opreme za sklop 3 zagotavlja ELPROING, RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE, d. o. o., s partnerjem KOMUNALA, JAVNO PODJETJE d. o. o. Storitev inženirja in nadzornika opravljala podjetje PROPLUS INŽENIRING, PROJEKTIRANJE d. o. o., s partnerjem ATRIJ GRADBENI INŽENIRING d. o. o. Javnost pa obvešča podjetje ALTIUS d. o. o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Več o Nadgradnji vodovodnega sistema B na www.nadgradnja-vodovod-b.si

Avtor
Avatar photo