[Informativni dnevi] Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

[Informativni dnevi] Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

Izbor urednika

Gostinstvo in turizem spadata med najbolj zanimive in iskane dejavnosti sodobnega časa in na SŠGT Radenci ponujamo prav izobraževanje za delo v gostinstvu in turizmu. Prizadevamo si zagotavljati ustrezno usposobljene kadre za opravljanje gostinskih in turističnih storitev, ki bodo znali sledi sodobnim trendom v tej panogi.

Zavedamo se, da prihodnost razvoja gastronomije in turizma sloni na mladih, zato jim preko naših izobraževalnih programov želimo ponuditi kar najboljšo popotnico za življenje.

INFORMATIVNI DAN

Petek, 16. februarja 2024, ob 9. in 15. uri
Sobota, 17. februarja 2024, ob 9. uri

Za šolsko leto 2024/2025 razpisujemo po en oddelek naslednjih programov:

  • SPI, gastronomske in hotelske storitve
  • SSI, gastronomija in turizem
  • PTI, gastronomija
  • SPI, slaščičar

Program SPI – slaščičar

Program traja tri leta.

Slaščičar izdeluje različne slaščice, vrste peciva in sladolede. Pripravlja različne vrste testa, kreme in nadeve. Oblikuje in dekorira različne vrste slaščic. Pripravlja peči in nadzira peko. Vzdržuje stroje in naprave, s katerimi dela.

Po uspešno zaključenem tretjem letniku sledi zaključni izpit iz slovenščine in storitve oz. izdelka z zagovorom. Kdor se ne zaposli, lahko šolanje nadaljuje na poklicno-tehniških programih (PTI).

Dijaki lahko pridobijo štipendijo za deficitarne poklice.

Program SPI – gastronomske in hotelske storitve

Program traja tri leta. Dijaki po prvem letniku izberejo module, ki jih zanimajo, in tako svoje znanje specializirajo za področje kuharstva ali strežbe.

Program se izvaja v šolski in vajeniški obliki, razlika je v tem, da se v vajeniški obliki celoten praktični pouk izvede pri delodajalcu.

Gastronom hotelir se nauči pripravljati raznovrstne jedi, tako sodobne kot tradicionalne, estetsko dekorirati jedi, ravnati z živili, sprejemati goste, svetovati, priporočati, ponuditi in prevzeti naročilo, postreči na različne načine vse vrste jedi in pijač, cenovno ovrednotiti in obračunati storitve, odgovornosti, organizacije in timskega dela s sodelavci, gostoljubnosti in poslovnega komuniciranja z gosti.

Po uspešno zaključenem tretjem letniku sledi zaključni izpit iz slovenščine in storitve oz. izdelka z zagovorom. Kdor se ne zaposli, lahko šolanje nadaljuje na poklicno-tehniških programih (PTI).

Dijaki lahko pridobijo štipendijo za deficitarne poklice.

Program SSI – gastronomija in turizem

Program traja štiri leta. Dijaki po prvem letniku izberejo module, ki jih zanimajo, in tako svoje znanje specializirajo za področje gastronomije ali turizma.

Delo gastronomsko-turističnega tehnika posega na področje gostinstva (vodenje priprave jedi v kuhinji, vodenje strežbe in celotnega poslovanja gostinske enote, organizacija strežbe, sestavljanje jedilnikov, priprava obračunov …) in na področje turizma (delo v recepcijah in turističnih poslovalnicah, sprejemanje gostov, posredovanje informacij, organizacija dogodkov, vodenje gostov … ).

Po uspešno zaključenem četrtem letniku sledi poklicna matura iz slovenščine, gastronomije in turizma s podjetništvom, tujega jezika ali matematike ter izdelka oz. storitve z zagovorom. Kdor se ne zaposli, lahko šolanje nadaljuje na višješolskem in prvostopenjskem visokošolskem študiju. Lahko pa se odloči za maturitetni tečaj ali splošno maturo iz enega predmeta. Tako se odprejo tudi možnosti univerzitetnega študija.

Program PTI – gastronomija

Gre za nadaljevalni program, ki traja dve leti.

Dijaki, ki uspešno končajo program, pridobijo naziv gastronomski tehnik. Zaposlijo se lahko na različnih delovnih mestih v gostinstvu in turizmu.

Po uspešno zaključenem drugem letniku sledi poklicna matura iz slovenščine, gastronomije in turističnih storitev, tujega jezika ali matematike ter izdelka oz. storitve z zagovorom. Kdor se ne zaposli, lahko šolanje nadaljuje na višješolskem in prvostopenjskem visokošolskem študiju, lahko pa se odloči za maturitetni tečaj ali splošno maturo iz enega predmeta. Tako se odprejo tudi možnosti nekaterih študijskih programov univerzitetnega študija.

Izobraževanje odraslih

Učimo se vse življenje.

Možno je izobraževanje za pridobitev poklica ter tudi kot prekvalifikacija. Pri vpisu predložite dokazila o morebitnem dosedanjem izobraževanju v srednji šoli, na podlagi katerega vam priznamo določene predmete.

Poklici v gostinstvu in turizmu so zanimivi, lepi in zaposljivi, saj so še vedno deficitarni, kar pomeni, da gostinskega kadra z ustrezno izobrazbo še vedno zelo primanjkuje, zato nikoli ni prepozno, da svojo kariero začnete graditi na področju gostinstva in turizma.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Mladinska ulica 5, 9252 Radenci
T: 02 566 91 60 |  E: info@ssgtr.si

Naročnik oglasa: Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

Avtor
Avatar photo