Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

Category

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci | Mladinska ulica 5 | 9252 Radenci

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci (SŠGT Radenci) je javni vzgojno-izobraževalni zavod v okviru katerega deluje tudi dijaški dom.

Poslanstvo šole je dvigniti ugled poklicev v gostinstvu in turizmu in še naprej ohranjati tradicijo ter zagotavljati ustrezno usposobljene kadre za opravljanje gostinskih in turističnih storitev. S sodobnimi izobraževalnimi pristopi zagotavljamo in izvajamo kakovosten izobraževalni proces ter ustvarjamo varno in spodbudno učno okolje, ki se zna odzivati in prilagajati na spremembe in potrebe na trgu dela.

Pred SŠGT Radenci je 61. leto delovanja. S tem šolskim letom smo si postavili moto naše šole: Šola tradicije, pripravljena na sodobne izzive! S tem želimo ohranjati tradicijo in poslanstvo našega zavoda, hkrati pa smo odprti za nove izzive, ki jih prinaša 21. stoletje.

Na šoli izvajamo naslednje programe:

Šola se aktivno vključuje v številne narodne in mednarodne projekte, dijaki se udeležujejo različnih tekmovanj in tako pridobivajo izvrstno znanje ter dragocene izkušnje, hkrati pa dosegajo visoke uspehe na državni in mednarodni ravni. Preko projektov delovne izkušnje pridobivajo tudi v tujini.

V okviru šole deluje tudi dijaški dom, v katerem lahko bivajo dijaki iz bolj odročnih krajev, ki se izobražujejo bodisi na naši šoli bodisi na sosednji šolah (Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota ipd.).

Dijaški dom je prav tako vključen v mrežo Youth Hostlov, kar pomeni, da naše kapacitete lahko koristijo tudi zunanji gostje. Razpolagamo s 60-imi dvo- oziroma tri-posteljnimi sobami. Sanitarije so skupne za 4 oz. 6 sob. Tako imajo čez leto pri nas priprave razna športna in kulturna društva, vsako leto junija pa se pri nas izvaja slavni nogometni kamp Tavares.

Dejavnost

Naslov
Mladinska 5, Radenci