VIZIJA računovodstvo | Pozor pri poročanju o dohodnini !

VIZIJA računovodstvo | Pozor pri poročanju o dohodnini !

 ⚠️ Pozor pri poročanju o dohodnini!

Izplačevalci bodo morali za leto 2023 (prvič v letu 2024) poročati o izplačilih dohodkov fizičnim osebam:

  • ki se ne vštevajo oziroma
  • ki se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine.

Tako določa dopolnjeni Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Rok za oddajo datoteke preko portala e-Davki za dohodke izplačane v letu 2023 je 31. januar 2024.

Primer: Izplačilo nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v višini 500,00 EUR, od tega se v davčno osnovo všteva 100,00 EUR (za obdavčen del je bil predhodno poslan tudi REK-O obrazec): v polje dohodek se vpiše podatek 400,00, v polje celoten dohodek pa 500,00.

 

Vizija računovodstvo, podjetje za vodenje poslovnih knjig, d.d.
Bratislavska cesta 5 | 1000 Ljubljana

T: 01 2443 792
Modra številka: 080 19 93
E: info@vizija-racunovodstvo.si

www.vizija-racunovodstvo.si
www.facebook.com/Vizijaracunovodstvodd

Avtor
Avatar photo