VIZIJA računovodstvo | Kaj vse je treba preveriti konec leta?

VIZIJA računovodstvo | Kaj vse je treba preveriti konec leta?

 ⚠️ Kaj vse je treba preveriti konec leta?

Zadnji dan starega leta se izvedejo naslednje kontrole po bruto bilanci:
🔸 Pregled osnovnih sredstev.
🔸 Pregled nabave osnovnih sredstev v tekočem letu lahko pod določenimi pogoji predstavlja tudi investicijsko olajšavo v višini 40 odstotkov.
🔸 Pregled stanja na poslovnem računu oziroma več poslovnih računih, tudi v primeru, da imajo odprt poslovni račun v tujini.
🔸 Pregled terjatev in obveznosti. V kolikor stanja niso usklajena, je potrebno pridobiti od kupcev in dobaviteljev njihova stanja, obračunati morebitne zamudne obresti, dogovorjene v pogodbah v primeru zamude plačila, narediti odpise, slabitve.
🔸 Popis zalog. Preveriti je treba knjiženje zalog blaga oziroma materiala z izpisom vseh prevzemov, pregledati inventurno poročilo, kjer morajo biti zapisani primanjkljaji, presežki, kalo, nekurantno blago, odpisi..
🔸 Pregled posojilnih pogodb, višine obrestnih mer, obračunane obresti. Pozornost je treba nameniti posojilnim pogodbam med povezanimi osebami, tanko kapitalizacijo.
🔸 Pregled vseh stroškovnih računov. So knjiženi vsi stroški, kot so strošek elektrike, internetnih storitev, komunalnih storitev in ostalih stroškov za vseh 12 mesecev? So knjiženi vsi obračuni plač? So vse obveznosti do zaposlenih oziroma obveznostih do FURS usklajene z e-kartico?

Vizija računovodstvo, podjetje za vodenje poslovnih knjig, d.d.
Bratislavska cesta 5 | 1000 Ljubljana

T: 01 2443 792
Modra številka: 080 19 93
E: info@vizija-racunovodstvo.si

www.vizija-racunovodstvo.si
www.facebook.com/Vizijaracunovodstvodd

Avtor
Avatar photo