V Murski Soboti uvajajo cone z različnimi režimi parkiranja

V Murski Soboti uvajajo cone z različnimi režimi parkiranja

Na 4. seji Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota je bil sprejet sklep, ki določa različne parkirne režime, čas v katerem se plačuje parkirnina, območja kjer se bo plačevala parkirnina, ceno parkiranja in vse ostale takse povezane s plačilom parkirnine (dovolilnice, abonmaji, taksa za avto taksi vozila, taksa za avtodome). Nov režim parkiranja na območju Mestne občine Murska Sobota bo začel veljati s 1. junijem 2023.

CONA I
predstavlja ožje mestno središče (Slovenska ulica, Kocljeva ulica, Zvezna ulica, del Kardoševe ulice, del Cvetkove ulice, del ulice Štefana Kovača, ulica Staneta Rozmana). To je območje kratkotrajnega parkiranja, kjer bo omogočeno parkiranje do največ dveh ur. Prvih 30 minut bo omogočeno brezplačno parkirati z ustrezno označitvijo časa prihoda. Po preteku se bo parkirnina zaračunala po tarifi 0,50 evra za vsako začetno uro parkiranja do maksimalno dveh ur.

CONA II
je območje dolgotrajnega parkiranja in predstavlja vsa ostala javna parkirišča in parkirne prostore ob cestah v asfaltirani izvedbi (del ulice Štefana Kovača, Lendavska ulica, Grajska ulica in območje Zdravstvenega doma, Gregorčičeva ulica, Industrijska ulica, Bakovska ulica pri Lesnini, Slomškova ulica, Mladinska ulica, Sodna ulica). Tukaj začasno brezplačno parkiranje ne bo mogoče, izjema je območje Zdravstvenega doma, kjer bo začetni čas brezplačnega parkiranja dve uri. Cena parkiranja bo 0,50 evra za vsako začetno uro parkiranja.

CONA III
so pa po večini parkirišča v gramozirani izvedbi (Gregorčičeva ulica, Lendavska ulica, Mojstrska ulica, Zelena ulica, Kopališka ulica, Bakovska ulica, Stara ulica, javni parkirni prostori v Severno obrtno industrijski coni). Tukaj ne bo mogoče začetno brezplačno parkiranje, cena bo 0,30 evra za vsako začetno uro parkiranja.

Na parkirišču P+R pri bolnišnici v Rakičanu bo cena 0,50 evra za vsako začetno uro.

Nov čas, v katerem se bo plačevala parkirnina, bo od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure in ob sobotah od 7. do 12. ure, razen v CONI III, kjer se ob sobotah parkirnina ne bo plačevala. Ob praznikih, ki so dela prosti, in nedeljah se parkirnina ne bo plačevala. Ne glede na navedeno pa se bo na parkirišču P+R parkirnina plačevala ves čas in vse dni v tednu.

Prav tako bodo na razpolago tudi dovolilnice in abonmaji za stanovalce. V CONI II bo cena letne dovolilnice 370 evrov, cena mesečne pa 40 evrov, za CONO III bo letna 100 evrov in polletna dovolilnica 60 evrov. Cena abonmaja v CONI II bo znašala 100 evrov, v CONI III pa 40 evrov na letni ravni.

Uvaja se tudi taksa za uporabo rezerviranih parkirnih površin za avto taksi vozila. Cena letne takse za uporabo avtotaksi postajališč bo znašala 250 evrov. Do oprostitve plačila 40 odstotkov takse bodo upravičena vozila na električni pogon in do 20 odstotkov vozila katerih motor ustreza emisijskim zahtevam min EURO 6, vozila na stisnjeni zemeljski plin ter vozila na hibridni pogon. Dodatnih 20 odstotkov oprostitve plačila takse pa prav tako tudi vozila, ki imajo možnost prevoza invalidov v invalidskem vozičku brez presedanja.

Vozniki električnih vozil bodo lahko v času polnjenja vozila brezplačno parkirali na označenih rezerviranih parkirnih prostorih za električna vozila, vendar ne več kot tri ure. Prav tako pa se uvaja taksa na postajališčih za avtodome. Cena parkiranja na postajališčih za avtodome bo znašala 10 evrov za nočitev.

Avtor
Avatar photo