ŠI:UM  |  Izmenjava znanj pripelje do končnega izdelka

ŠI:UM | Izmenjava znanj pripelje do končnega izdelka

V sklopu Študentskih izzivov Univerze v Mariboru se izvajajo projekti, kjer ekipno delo med študenti, mentorji in delodajalci prinaša nove izkušnje ter praktične izdelke. Tako je ekipa osmih študentov ustvarila več različnih promocijskih izdelkov, med drugim promocijski video, namenjen osnovnošolskim pedagogom.

Od začetka marca pa vse do konca junija je potekal projekt, v katerem so študentje pripravili ter izvedli promocijski načrt, ki je pokrival različne promocijske segmente. Od same promocije na dogodkih, s fotografijo in snemanjem, so tekom projekta izvajali tudi marketinške kampanje na družbenih omrežjih, kot sta Facebook in Instagram. Pripravili so tiskane promocijske izdelke za razne dogodke, jih promovirali na družbenih omrežjih, dogodke fotografirali ali pripravili zanimive video utrinke.

Grafični izdelek za dogodek Velikonočne dogodivščine (foto: Laura Horvat)

Glavni promocijski video za osnovnošolske pedagoge

V maju in juniju so svoj čas namenili zasnovi scenarija, snemanju materiala ter montaži dveh videov – kreativnega in promocijskega. Medtem ko kreativni video naslavlja predvsem otroke in prikazuje vrt kot prostor otroške domišljije in zabave, je promocijski video namenjen predvsem osnovnošolskim pedagogom, kar je bil tudi glavni cilj projekta.

Študentje so v promocijskem videu prikazali eno izmed delavnic, ki jih vrt pripravlja za osnovnošolce v sklopu naravoslovnih in zgodovinskih dni. Zajeli so prizore delavnice na zeliščnem vrtu, sprehod skozi različne dele vrta, spoznavanje z zelišči, rastlinami ter naravo samo.

Promocijski video je nastal v sklopu projekta “Izdelava promocijskega načrta, usmerjenega na osnovnošolske pedagoge, za Botanični vrt Univerze v Mariboru” v sodelovanju med Univerzo v Mariboru, FERI in Društvom prijateljev Botaničnega vrta UM.

Izmenjava znanj med študenti, mentorji in delodajalci

Namen Univerze v Mariboru je zagotavljati možnost mreženja med študenti, zaposlenimi in delodajalci skozi projektno, strokovno in razvojno delo. Temu so sledili tudi študentje sami, saj je del ekipe izvedel delavnico na temo grafičnega oblikovanja ter izdelal priročnik za uporabo družbenih omrežij , s tem pa podal temeljne smernice drugim študentom in organizaciji sami. K nabiranju znanja ter izkušenj je botroval tudi odnos z mentorji, ki so jih z rednimi sestanki usmerjali, dajali napotke ter sodelovali pri izvedbi projekta.

Avtor
Avatar photo