V Gornji Radgoni obeležili 30. obletnico enotnega trga Evropske unije

V Gornji Radgoni obeležili 30. obletnico enotnega trga Evropske unije

Informacijska točka Europe Direct Pomurje je v sodelovanju z Občino Gornja Radgona, razvojno agencijo PORA Gornja Radgona ter Zavodom za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, v četrtek 28.septembra 2023 v Gornji Radgoni pripravila dogodek namenjen praznovanju 30. obletnice enotnega trga EU.

Dogodek se je pričel z otvoritvijo razstave, ki prikazuje informacije in grafike o evropskem notranjem trgu, ki je bil vzpostavljen 1. januarja 1993 in zagotavlja prosti pretok blaga, storitev, oseb in kapitala v Evropski uniji.

Razstavo sta otvorili Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Jerneja Jug Jerše, ter Županja Občine Gornja Radgona, Urška Mauko Tuš, ki sta poudarili pomen notranjega trga tako za Evropo kot za Slovenijo, Pomurje ter Občino Gornja Radgona. Z glasbenima točkama sta otvoritev popestrili tudi Mila in Mara, učenki Glasbene šole Gornja Radgona in Osnovne šole Gornja Radgona.

Otvoritve sta se udeležila tudi posebna gosta in sicer Walter Rauch, poslanec v avstrijskem parlamentu, in mag. Daniela Leopold Sommer, namestnica direktorice občinske uprave Občine Bad Radkersburg.

Razstava ob 30. obletnici enotnega trga Evropke unije bo v Gornji Radgoni na ogled do 31.decembra 2023, na obrežju reke Mure ob lesenem paviljonu.

V enotni trg je vključenih 27 držav članic EU, Norveška, Islandija in Lihtenštajn (na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru). Švica ima delni dostop do enotnega trga (na podlagi dvostranskih sporazumov). Enotni trg je eden največjih dosežkov EU, saj olajšuje trgovanje med podjetji, spodbuja rast in inovacije, hkrati pa državljanom in državljankam omogoča lažje življenje. EU si še naprej prizadeva za razvoj enotnega trga na novih področjih, da bi lahko skupaj rešili izzive, kot so podnebne spremembe, energetska kriza in digitalizacija. Vir:  www.consilium.europa.eu/si

Več informacij o enotnem trgu EU.

V drugem delu dopoldneva je bila na sporedu okrogla miza na temo čezmejnega sodelovanja, v kateri so sodelovali Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Jerneja Jug Jerše, direktor Razvojne agencije PORA Gornja Radgona, dr. Milan Svetec, ter Poveljnik Civilne zaščite Gornja Radgona, Marko Šajnovič.

Osrednji gostje so govorili o vlogi Evropske unije pri spodbujanju in financiranju čezmejnih projektov med Slovenijo in sosednjimi državami ter pri krepitvi regionalne stabilnosti; o tem kako lahko Evropska komisija pomaga pri reševanju konkretnih težav in potreb v Sloveniji in okoliških državah; o glavnih ovirah ter izzivih za čezmejno sodelovanje; o prihodnosti čezmejnega sodelovanja v pomurski regiji ter o tem, kako slovenska civilna zaščita sodeluje s sosednjimi regijami in državami pri načrtovanju in usklajevanju ukrepov v primeru kriznih situacij ter s katerimi izzivi se srečujejo pri izvajanju čezmejnih operacij v primeru naravnih nesreč ali drugih izrednih dogodkov.

V sklopu razprave so osrednji gostje govorili tudi o tem, kako spodbuditi državljane, da se vključijo v čezmejne projekte in aktivnosti, ter o tem, kako lahko posamezniki in lokalne skupnosti prispevajo k čezmejnemu sodelovanju.

Avtor
Avatar photo