Pri nakupu e-vinjete bodite pozorni na pet podatkov!

Pri nakupu e-vinjete bodite pozorni na pet podatkov!

Po podatkih Darsa bo februarja 2023 prenehala veljavnost približno 542.000 letnih e-vinjet za osebna vozila in kombije. Ob tem vse uporabnike, ki jim bo veljavnost e-vinjet kmalu potekla, opozarjajo na pravočasno menjavo, pri nakupu pa naj natančno preverijo pravilnost podatkov.

Pri nakupu nove e-vinjete je potrebno biti posebej pozoren na naslednjih 5 podatkov, saj prav pri vnosu le-teh prihaja do najpogostejših napak:

  1. registrska označba vašega vozila (registrska številka),
  2. država registracije (za vsa vozila s slovensko registrsko označbo je država registracije Slovenija),
  3. cestninski razred, v katerega spada vaše vozilo,
  4. vrsto e-vinjete (npr. letna, polletna, mesečna) ter
  5. datum začetka veljavnosti.

Prav zaradi tega je izjemno pomembno, da vnešene podatke pri nakupu e-vinjete natančno preverite!

Ker se največ napak pojavi pri vnosu registrske označbe vozila, bodite ob tem posebej pozorni. Namreč, registrska označba v sistemu e-vinjete se mora ujemati z registrsko označbo vozila, v nasprotnem primeru to pomeni, da cestnina ni plačana.

Pri zapisu oz. navedbi registrske označbe torej upoštevajte naslednje:

 • registrska označba mora vsebovati začetno oznako za registracijsko območje (na primer MS, MB, KP in podobno)
 • črke oziroma številke registrske označbe vnesite oz. navedite v pravilnem vrstnem redu znakov
 • bodite pozorni, da ne pride do zamenjave med seboj podobnimi znaki (na primer da namesto črke ‘O’ vnesete številke ‘0’ ali obratno)
 • da boste vnesli pravilno registrsko označbo vašega vozila (priporočamo, da ne prepisujete označbe iz prometnega dovoljenja, saj obstaja možnost, da boste vnesli registrsko označbo prve registracije vašega vozila, medtem pa ima lahko vozilo že drugačno registrsko označbo). Najboljše bo, da pravilno registrsko označbo oz. registrsko številko preverite kar na vašem avtomobilu.
 • vnesite registrsko označbo brez presledkov, pomišljajev ali kakršnihkoli drugih znakov (na primer MS83LTV, NMAN495, MBRV403). Enaka pravila pri vnosu pri nakupu e-vinjete, veljajo tudi za registrske tablice vašega vozila, ki se lahko prenesejo na drugo vozilo (na primer MSTETRA, LJPRIMA, itd.).

Pri nakupu e-vinjete pazite tudi, da boste navedli pravilen cestninski razred v katerega spada vaše vozilo, pri določitvi veljavnosti vaše e-vinjete pa bodite pozorni, da boste izbrali natančno časovno obdobje trajanje e-vinjete in da boste določili pravilen datum začetka veljavnosti vaše e-vinjete.

foto: www.dars.si | Najpogostejše napake pri nakupu

Pri nakupu e-vinjete na fizične prodajnem mestu vam je prodajalec dolžan pred zaključkom nakupa vnešene podatke posredovati v pregled. Pregledane podatke morate potrditi s svojim podpisom. S tem tudi prevzemate vso odgovornost za morebitne posledice nepravilnosti vnešenih podatkov. Ob tem pa ne pozabite po nakupu shraniti potrdila o nakupu e-vinjete.

Na vnos pravilnih podatkov pa seveda morate biti pozorni tudi tisti uporabniki, ki vinjeto kupujete preko spleta.

Napake lahko popravite, a le če še vaša e-vinjeta ni začela veljati

Uporabniki imajo možnost nakupa e-vinjete vnaprej, ampak le do največ 30 dni pred začetkom želenega datuma veljavnosti (vključno z dnevom nakupa). V tem vmesnem obdobju, od nakupa do datuma začetka veljavnosti vinjete, lahko morebitne naknadno ugotovljene napake popravite, kajti ko e-vinjeta enkrat začne veljati, žal podatkov ni več mogoče spremeniti.

Z nakupom e-vinjete preko spleta in v primeru, da še ta ni začela veljati, si lahko podatke popravite sami. Za popravljanje oz. spreminjanje podatkov morate biti registriran uporabnik in imeti odprt e-vinjetni račun s podatki o e-vinjeti.

Prav tako si lahko podatke na spletu popravite sami, v kolikor seveda vaša e-vinjeta ni začela veljati, tudi v primeru, da ste kupili e-vinjeto na fizičnem prodajnem mestu. Ob tem je potrebna predhodna registracija v Darsovi spletni trgovini, kjer številko svoje e-vinjete, ki jo najdete na potrdilu o nakupu, vpišete v svoj e-vinjetni račun.
Popravek podatkov pred začetkom veljavnosti e-vinjete je možen seveda tudi na prodajnem mestu, kjer ste opravili nakup.

V primeru da je vaša e-vinjeta že veljavna in naknadno ugotovite nepravilnosti podatkov na vaši e-vinjeti, na Darsu svetujejo, da čim prej kontaktirate njihov klicni center za cestninjenje na telefonsko številko 01 518 8 350 ali na elektronski naslov evinjeta@dars.si, kjer vam bodo svetovali glede nadaljnjih korakov.

 

Za drugič, da ne boste pozabili veljavnost vaše e-vinjete

Nakup e-vinjete in registracija na strani https://evinjeta.dars.si/ je priporočljiva, ker boste tako prejeli potrdilo o nakupu na svoj elektronski naslov, ki ste ga navedli ob prijavi oziroma neposredno v svoj e-vinjetni račun. Prav tako si lahko v vašem računu e-vinjeta nastavite opomnik o poteku veljavnosti e-vinjete. Sistem vam tako na podlagi tega samodejno pošlje informacijo o poteku veljavnosti e-vinjete na vaš naveden elektronski naslov ali na telefon preko SMS sporočila.

Sama registracija v sistem https://evinjeta.dars.si/ ni pogojena, da morate opraviti nakup preko omenjene spletne strani, svoj račun lahko registrirate tudi, če ste vinjeto kupili na prodajnem mestu npr. bencinski črpalki. Potem številko svoje e-vinjete, ki jo najdete na potrdilu o nakupu, vpišete v vaš e-vinjetni račun.

Za vse tiste uporabnike, ki boste nakup opravili na fizičnem prodajnem mestu, pa še enkrat velja opozorilo, da si potrdilo o nakupu e-vinjete, ki ga prejmete ob nakupu shranite.

Kje je e-vinjeta obvezna?

Veljavno e-vinjeto ustreznega cestninskega razreda mora imeti ob vstopu na cestninsko cesto vsako motorno vozilo z največjo dovoljeno maso do 3500 kilogramov. To pomeni, da morate e-vinjeto kupiti in ustrezno določiti datum začetka njene veljavnosti preden zapeljete na avtocesto ali hitro cesto.

E-vinjeto potrebujete za vožnjo po vseh avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS, izjema so le nekateri določeni odseki:

 • Na gorenjski avtocesti (A2) – iz smeri Avstrije do priključka Hrušica proti notranjosti Slovenije in od priključka Hrušica do meje v smeri Avstrije. Cestnina za ta odsek se plača skupaj s plačilom cestnine za uporabo za predora Karavanke in velja med prvima avtocestnima priključkoma na obeh straneh državne meje (v Sloveniji priključek Hrušica, v Avstriji priključek Podrožca – Rosenbach).
 • Na koprski hitri cesti (H6) – od priključka Koper (Semedela) do konca hitre ceste H6 Koper-Lucija (v obe smeri). Zaradi zaprtja obalne ceste med Koprom in Izolo je obvoz urejen po hitri cesti, zato za uporabo omenjenega odseka (skozi predor Markovec) e-vinjeta ni potrebna.
 • Na mariborski hitri cesti (H2) med Pesnico in Teznim. Zaradi prekategorizacije ceste v regionalno cesto je ta cesta izvzeta iz sistema e-vinjetnega cestninjenja.

Vir: www.vinjeta.dars.si/vrste-e-vinjete

vir: www.evinjeta.dars.si ——————>

E-vinjeta je sodoben način plačevanja cestnine za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do 3500 kilogramov. Osnovne značilnosti e-vinjete se od klasične vinjete v obliki nalepke bistveno ne razlikujejo. To pomeni, da si tudi z nakupom e-vinjete zagotovite pravico do uporabe vseh avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji za čas veljavnosti e-vinjete in torej ne gre za cestninjenje po prevoženi razdalji. Vozilo brez veljavne e-vinjete ne sme zapeljati na cestninsko cesto.

E-vinjeta je vezana na registrsko označbo vozila. Ob nakupu morate zato navesti pravilno registrsko oznako in državo registracije vozila ter izbrati e-vinjeto za pravilen cestninski razred. Če se registrska oznaka v sistemu e-vinjete ne ujema z registrsko oznako vozila, ki uporablja avtocesto ali hitro cesto, to pomeni, da cestnina ni plačana. Za pravilnost vnosa registrske oznake in izbiro cestninskega razreda je odgovorna stranka.

Letna e-vinjeta velja od dneva začetka veljavnosti, ki ga določi kupec, do konca istega dne v naslednjem letu. Primer: če za letno e-vinjeto ob nakupu določite, da začne veljati 15. aprila letos, boste avtoceste in hitre ceste s to e-vinjeto lahko uporabljali do vključno naslednjega leta do 15. aprila, torej do 24. ure tega dne. Edina izjema pri letni e-vinjeti se zgodi ob prestopnem letu – če namreč kot datum začetka veljavnosti kupec določi 29. februar, ki ga v naslednjem letu ni v koledarju, se veljavnost letne e-vinjete v tem primeru izteče 28. februarja naslednje leto.

Polletna e-vinjeta velja od dneva začetka veljavnosti, ki ga določi kupec, do konca istega dne čez šest mesecev, če tega dne v šestem mesecu ni, pa do zadnjega dne v tem mesecu. Primer: če za polletno e-vinjeto določite, da začne veljati 15. aprila letos, boste avtoceste in hitre ceste s to e-vinjeto lahko uporabljali do vključno v istem letu do 15. oktobra, torej do 24. ure tega dne. Če pa kot datum začetka veljavnosti določite 31. maj, se veljavnost polletne e-vinjete izteče 30. novembra. Polletna e-vinjeta je na voljo samo za prvi cestninski razred, torej za enosledna motorna vozila (motorna kolesa).

Mesečna e-vinjeta velja od dneva začetka veljavnosti, ki ga določi kupec, do konca istega dne v naslednjem mesecu, če tega dne v naslednjem mesecu ni, pa do zadnjega dne v tem mesecu. Primer: če za mesečno e-vinjeto določite, da začne veljati 15. aprila letos, boste avtoceste in hitre ceste s to e-vinjeto lahko uporabljali do vključno v istem letu do 15. maja, torej do 24. ure tega dne. Če pa kot datum začetka veljavnosti določite 31. maj, se veljavnost mesečne e-vinjete izteče 30. junija.

Tedenska e-vinjeta velja sedem zaporednih dni od dneva začetka veljavnosti, ki ga določi kupec. Prvi dan veljavnosti tedenske e-vinjete je vedno vključen v štetje (to pomeni, da tedenska e-vinjeta velja na dan začetka veljavnosti in še šest naslednjih dni) Primer: če se za tedensko e-vinjeto ob nakupu odločite, da naj začne veljati, 15. aprila, boste lahko avtoceste in hitre ceste s to e-vinjeto uporabljali do 21. aprila, do polnoči.

Avtor
Avatar photo