Računovodski, poslovni in finančni inženiring RPF-HORVAT

Računovodski, poslovni in finančni inženiring RPF-HORVAT

Računovodski, poslovni in finančni inženiring RPF-HORVAT

Category

RPF-HORVAT, računovodski, poslovni in finančni inženiring d.o.o. | Panonska ulica 19 | 9231 Beltinci

RPF-HORVAT, računovodski, poslovni in finančni inženiring d.o.o.

 • knjigovodstvo
 • računovodstvo
 • letna poročila
 • davčno svetovanje
 • bilance
 • finance
 • finančno svetovanje
 • davčni obračun
 • oddaja lastnih nepremičnin

Ponudba našega računovodskega servisa:

 • izdelava predloga celostne rešitve računovodstva in racionalizacije ostalih postopkov
 • hiter in kvalitetni prenos računovodstva v primeru menjave servisa
 • vodenje glavne knjige s saldakonti, tudi po stroškovnih mestih in analitikah in tudi na vaši lokaciji
 • izpisi in usklajevanje odprtih postavk,
 • obračun DDV in s tem povezanih davčnih evidenc, identifikacija v sistem DDV
 • vodenje, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • obračun plač, prispevkov za zavezanca, podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, najemnin
 • obračun socialnih prispevkov za zasebnike,
 • obračun dohodnine za zaposlene,
 • izdelava letnih in medletnih poročil državne in druge organe, tudi za pridobitev posojil
 • knjiženje in izvajanje plačilnega prometa, vodenje blagajne, knjiženje maloprodaje
 • obračun obresti, preverjanje bonitet,
 • priprava investicijskih programov, poslovnih načrtov za pridobivanju finančnih sredstev, tudi nepovratnih,
 • svetovanje ob ustanovitvi podjetja s podajanjem ključnih začetnih informacij,
 • preoblikovanje s.p. v d.o.o., ter druga statusna preoblikovanja,
 • celovito podjetniško svetovanje,
 • pomoč pri izterjavi dolgov, pripravi izvršb, opominov, …

V okviru kadrovskih storitev nudimo:

 • prijava potreb po delavcih in prijava/odjava/sprememba zavarovanja,
 • priprave različnih pogodb za fizične osebe (najemne, o zaposlitvi, podjemne, za družinske člane, poslovodne itd)
 • izpolnitev vloge za delovno dovoljenje in bivanje tujcev
 • A1 obrazci za tujino
 • fotokopiranje, plastificiranje, …

Računovodske storitve so pomemben del vsakega podjetja, saj zagotavljajo skrbno urejeno finančno stanje in kvalitetno računovodsko podporo, ki sta temelja stabilnosti podjetja.
Z našimi strokovnimi in natančno izbranimi sodelavci imamo dolgoletne izkušnje z vodenjem računovodstva in zagotavljanjem skrbno urejenega finančnega stanja podjetja.

Večletne izkušnje in stalno izpopolnjevanje kadra nam omogočajo, da poleg osnovnih knjigovodskih in računovodskih storitev, našim strankam nudimo tudi profesionalna svetovanja, poslovna načrtovanja, pomoč pri preoblikovanjih podjetja, podatkovne spremembe sodnega registra in druge postopke vezane na finančno stabilnost podjetja.

Družba je bila ustanovljena leta 2019. Pred tem smo že 20 let izvajali tovrstne storitve za naše stranke, organizirani kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost.

Računovodski servis RPF-Horvat d.o.o. že štiriindvajseto leto sledi razvoju podjetništva v Pomurski regiji, z lastnimi strokovnimi računovodskimi storitvami. V tem obdobju smo družbi uspešno sledili nenehnim in dinamičnim spremembam na področju računovodstva, podjetništva in finančnega področja. Naša poslovna filozofija je kakovostna in učinkovita opravljena storitev v zadovoljstvo naših poslovnih partnerjev ter dolgoročno sodelovanje z njimi.

V regiji smo s svojimi storitvami prepoznavni predvsem v gospodarstvu. Računovodske in svetovalne storitve opravljamo ne le gospodarskim družbam, ampak tudi za pravne subjekte s področja izobraževanja, kulture, zavarovanih območij, profitnih in neprofitnih organizacij ….

Storitve nudimo velikim, srednjim, majhnim in mikro podjetjem ter  samostojnim podjetnikom, društvom in zavodom, zato jih tudi temu primerno vsakemu posebej prilagodimo. Strankam zagotavljamo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja ter željam.

Naše zaposlene nenehno izobražujemo in usposabljamo tako na področju računovodstva kot na področju davkov. Znanje in izkušnje zaposlenih v Računovodskem servisu RPF-Horvat d.o.o., zagotavljajo visoko kakovostne storitve, ki so, poleg osebnega pristopa in hitre odzivnosti, osnova za optimizacijo poslovanja naših strank.

Delovni čas:
vsak delovnik od 7:00 do 15:00,
prilagodljivost strankam izven delovnega časa

Naslov
Panonska ulica 19, Beltinci