Podpis pisma o nameri za vzpostavitev informacijske točke na Pušči

Podpis pisma o nameri za vzpostavitev informacijske točke na Pušči

Mestna občina Murska Sobota je v sodelovanju z Razvojnim centrom Murska Sobota ter Krajevno skupnostjo Pušča pripravila slavnostni podpis pisma o nameri za vzpostavitev informacijske točke na Pušči.

Na slavnostnem dogodku, ki je potekal v petek, 10. septembra 2021 ob 10. uri v večnamenski dvorani na Pušči je pismo o nameri za vzpostavitev informacijske točke v Krajevni skupnosti Pušča podpisalo kar 15 organizacij in institucij, ki bodo zagotavljale izvajanje različnih vsebin. Aktivnost že sovpada z 110 obletnico naselja Pušča, ki jo bodo krajani in krajanke praznovali v mesecu oktobru.

Osnovni namen, zaradi katerega bo vzpostavljena Informacijska točka na Pušči, je potreba po celovitem in organiziranem razvoju romske skupnosti, medsebojnem povezovanju ter ustvarjanju novih priložnosti za izboljšanje položaja in življenjskega standarda romske skupnosti v Murski Soboti. Organizacije, ki bodo zagotavljale vsebine pa se bodo tako osredotočale na svetovanje in usmerjanje na informacijski točki, nudile podporo pri reševanju romske problematike na njihovem področju delovanja ter spodbujale medsebojno povezovanje in izvajanje skupnih projektov.

Pismo o nameri so tako podpisale Mestna Občina Murska Sobota, Razvojni Center Murska Sobota, Urad vlade RS za narodnosti, Policijska uprava Murska Sobota, Center za socialno delo Murska Sobota, Zavod RS za zaposlovanje, Ljudska univerza Murska Sobota, Komunala Murska Sobota, Pomurska gospodarska zbornica, Vrtec Murska Sobota, Ris, raziskovalno izobraževalno središče dvorec Rakičan, Slovenska zveza za javno zdravje okolje in tobačno kontrolo, Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje, Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod ter Krajevna skupnost Pušča.

Informacijska točka bo vzklila iz aktualnega projekta Dream Road, ki se izvaja v okviru programa Interreg Danube in v katerem kot projektni partner sodeluje Mestna Občina Murska Sobota, vlogo vodilnega partnerja opravlja RIS Dvorec rakičan, na Razvojnem centru Murska Sobota pa sodelujejo kot izvajalci projekta in to je eden izmed odličnih primerov medsebojnega sodelovanja pod okriljem Mestne Občine Murska Sobota. In prav mestna občina bo v okviru tega projekta zagotovila popolnoma opremljeno informacijsko pisarno z računalniki, projektorjem, printerjem, ki bo podlaga za delo na informacijski točki. In prav to si želimo s posameznimi projekti utvarjati pogoje, nato pa z različnimi vsebinami zagotavljati trajnost projektov, da ti živijo tudi po zaključku.

Avtor
Avatar photo