Nadaljevanje gradbenih del ureditve Gregorčičeve ulice v Murski Soboti

Nadaljevanje gradbenih del ureditve Gregorčičeve ulice v Murski Soboti

Murska Sobota, 12. julij 2022 — Podžupan v opravljanju funkcije župana Mestne občine Murska Sobota Zoran Hoblaj in član uprave podjetja Pomgrad d.d. Boris Sapač sta podpisala pogodbo o izvajanju nadaljevanja gradbenih del urejanja Gregorčičeve ulice, ki se izvaja v okviru CTN projekta »Urejanje kolesarskih povezav – 1. faza« ki ga bosta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Na Gregorčičevi ulici sicer že potekajo gradbena dela za izgradnjo kanalizacijskega kolektorja in rekonstrukcije vodovodnega omrežja.

V sklopu gradbenih del, ki jih zajema danes podpisana pogodba, bo Gregorčičeva ulica urejena na odseku od krožišča z ulico Staneta Rozmana do Slomškove ulice. Na križišču z Ulico arhitekta Novaka (pri t.i. Žuti kuči) bo zgrajeno novo krožišče in urejena meteorna odvodnja z lokalno ponikalnico pri vrtcu Ringaraja. Zgrajen bo nov, širši pločnik za pešce s kolesarskim pasom, ki bo od vozišča ločen z ozelenitvijo, z novo javno razsvetljavo pa bo še posebej poskrbljeno za varnost udeležencev v prometu.

Vrednost investicije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, znaša 921.081,97 EUR. Dela na Gregorčičevi ulici bodo predvidoma dokončana do marca 2023.

Projekt “Urejanje kolesarskih povezav – 1. faza” predstavlja del celovite obnove kolesarskih povezav in pripadajoče infrastrukture v okviru obnove in dograditve kolesarskega omrežja v občini in se izvaja v sklopu celostnih teritorialnih naložb (CTN). Obnova kolesarskega omrežja v mestu Murska Sobota poteka v sklopu več projektov, ki se med seboj povezujejo in dopolnjujejo (Prenova mestnega središča – 1. faza, Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza).

Namen investicije je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti v Murski Soboti z ureditvijo kolesarskih povezav in pločnikov na navedenih odsekih ter izboljšanje pogojev za boljšo povezanost urbanega območja z zaledjem, povečanje prometne varnosti za najšibkejše udeležence v prometu in izboljšanje kakovosti življenjskega prostora, vključno z izboljšanjem kakovosti zraka.

Avtor
Avatar photo