Mestna občina Murska Sobota podelila štipendije

Mestna občina Murska Sobota podelila štipendije

Mestna občina Murska Sobota je tudi v tem študijskem letu objavila Javni razpis za štipendiranje najboljših študentk in študentov v občini.

Na razpis, ki je med drugim zahteval povprečno oceno več kot 8,5 za študente oziroma več kot 4,5 za dijake zadnjega letnika srednje šole, se je prijavilo 83 študentk in študentov različnih študijskih smeri dodiplomskega in podiplomskega študija, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali tujini. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 80 prijaviteljev, ki bodo v študijskem letu 2022/23 prejemali štipendije Mestne občine Murska Sobota, kar je pet štipendistov več kot v minulem študijskem letu.

Najnižja štipendija znaša 139,74 evrov, najvišja 232,91 evrov. V letošnjem proračunu MOMS je za ta namen zagotovljeno skupno 163.800 evrov.

Študentom bodo pogodbe o štipendiranju vročene po pošti.

Avtor
Avatar photo