Končuje se projekt: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022

Končuje se projekt: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022

Št. ogledov: 51

Murska Sobotam, 20. oktobra 2022 – V Medgeneracijskem središču Mensana v Murski Soboti je potekala sklepna konferenca projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022, katerega namen je bil povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšati njihove spretnosti tako za potrebe trga dela kot za osebni razvoj.

Na konferenci so predstavili nacionalni pomen operacije, pomembnost možnosti izobraževanja v lokalnem okolju in pomen zasledovanja strategije vseživljenjskega učenja.

Projekt je vodila Ljudska univerza Murska Sobota skupaj z Ljudsko univerzo Lendava, Javnim zavodom Knjižnica Gornja Radgona, Ustanovo Lokalna razvojna fundacija za Pomurje in Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer.

Kot so na konferenci povedali izvajalci, je bil projekt uspešen, v izobraževalne programe so vključili 2817 udeležencev, od tega 1881 starejših od 45 let. Izvedli so 244 skupin različnih programov, med katerimi so prevladovali izobraževalni programi za pridobivanje jezikovnih kompetenc in digitalnih spretnosti. Znotraj konzorcija so izvedli 13620 pedagoških izobraževalnih ur.

Udeleženci so se lahko brezplačno izobraževali o tujih jezikih, slovenščini kot drugem in tujem jeziku, računalništvu, posebnih znanjih ter se pripravljali na certificiranje pridobljenega znanja.

Ustrezne temeljne in poklicne kompetence so si lahko pridobili tisti, ki so se najmanj vključevali v vseživljenjsko učenje in so prepoznali, da je izobraževanje pomembno za uspešno delovanje v dobi hitrih sprememb, razvijajoče se informacijsko komunikacijske tehnologije, multikulturnosti in trajnostnega razvoja.

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v letih od 2018 do 2022 delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018 – 2022

Ljudska univerza Murska Sobota na podlagi Javnega razpisa, ki traja od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2022, kot vodja konzorcija v katerem sodeluje z Ljudsko univerzo Lendava, Javnim zavodom Knjižnica Gornja Radgona, Ustanovo Lokalna razvojna fundacija za Pomurje in Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, izvaja operacijo za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022.

Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022«, delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

V okviru projekta se je ponujala priložnost brezplačnih izobraževanj s področja:

  • tujih jezikov (angleščine, nemščine, madžarščine, francoščine, španščine, italijanščine…),
  • slovenščine kot drugega in tujega jezika,
  • računalništva (osnovno opismenjevanje in nadaljevalni tečaji Worda, Excela, PowerPointa, uporabe mobilnih aplikacij in aktivnosti na socialnih omrežjih…),
  • specifičnih znanj (tečaji komunikacije, zdravega življenjskega sloga, kaligrafije..),
  • priprav na certificiranje pridobljenega znanja (tuji jeziki, nacionalne poklicne kvalifikacije, računalništvo, ZUP)

Izobraževanja so bila prednostno namenjena ciljni skupini starejših od 45 let, zaposlenim kot tudi iskalcem zaposlitve, nižje izobraženim, oz. manj usposobljenim na dotičnih področjih in so izobraževanje potrebovali za boljšo kompetenčno usposobljenost.

V času trajanja projekta je bilo v okviru konzorcija izvedenih 244 izobraževalnih skupin, v katere se je vključilo več kot 2817 udeležencev.

Projekt je ponudil priložnost, da si brezplačno pridobijo ustrezne temeljne in poklicne kompetence tisti, ki so se v preteklem obdobju najmanj vključevali v vseživljenjsko učenje in so prepoznali, da je izobraževanje pomembno za uspešno delovanje v dobi hitrih sprememb, razvijajoče se informacijsko komunikacijske tehnologije, multikulturnosti in trajnostnega razvoja in v času, ko sta za posameznika, podjetja in družbo pomembni kompetenci podjetnost in samoiniciativnost.

Avtor
Avatar photo