Gradite in bivajte naravno, s sejmom Megra 2023

Gradite in bivajte naravno, s sejmom Megra 2023

MEGRA, 32. Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale, obrti in trajnostnih tehnologij bo od 8. do 11. marca 2023 v Gornji Radgoni, Slovenija, predstavil najnovejše možnosti za sodobne, zelene novogradnje, za obnovo stavb in urejanje okolice. Pospeševal bo izrabo obnovljivih virov energije in energetsko varčevanje, gradil in posodabljal infrastrukturo, poslovne objekte in domove. Investitorjem bo ponudil mojstrske izdelke in storitve, izvajalce pa opremil z vrhunsko mehanizacijo, orodji, opremo in znanjem. Mlade bo opozoril na pomen gradbeništva in obrti ter jim ponudil ciljno izobraževanje in zaposlitev.

Sejem MEGRA bo v sredo, 8. marca slavnostno otvorila mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo.

Sejem MEGRA bo odprt od srede 8. do sobote, 11. marca 2023 od 9.00 do 17.00 ure.

Cene enodnevnih vstopnic:

 • odrasli – 5,00 €
 • upokojenci in starejši od 60 let – 3,00 €
 • učenci, dijaki, študentje – 3,00 €
 • skupine nad 10 oseb – 4,00 €
 • skupine nad 10 oseb (učenci, dijaki, študentje) – 2,00 €

Za otroke do 6 let in invalide na vozičkih s spremljevalcem ni vstopnine. Parkiranje je brezplačno!

 

OSVEŽEN PROGRAM DOGAJANJA

www.megra.pomurski-sejem.si

Sreda, 8. 3. 2023 – otvoritveni dan
Dan gradbeništva │dan trajnostne gradnje

9.30-16.30 / Razstavno-svetovalni prostor Gradbenega inštituta ZRMK hala A
– Samodejne predstavitve – LIFE IP CARE4CLIMATE: »Gradimo trajnostno – v prihodnje le ničemisijske stavbe«
– Razstave – LIFE IP CARE4CLIMATE: »Trajnostna gradnja in prenova stavb in Znak kakovosti v graditeljstvu«
Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

10.00–11.30 / Dvorana 1
Okrogla miza: »Ženske v gradbeništvu« (sodelujoče):
prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, dekanja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar, dekanja, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
dr. Vanja Samec, razvijalka programske opreme za projektiranje mostov in mednarodna menedžerka
Maja Golubovič, vodja projektov, Pomgrad d.d
Katja Jenko, magistrska študentka gradbeništva
Organizator: Educenter

10.00–11.30 / Dvorana 2
Delavnica – LIFE IP CARE4CLIMATE: »Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb«
Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

12.00 / Osrednji oder hala A
Svečana otvoritev sejma MEGRA 2023 in slavnostna podelitev okoljskih certifikatov »Znak kakovosti v graditeljstvu«

14.00–15.30 / Zeleni oder
Podelitev priznanj inovativnim rešitvam na področju krožnega gospodarstva za leto 2022
Organizator: SRIP – Krožno gospodarstvo

15.00–17.00 / Razstavno-svetovalni prostor Gradbenega inštituta ZRMK hala A
Svetovanja za občane – LIFE IP CARE4CLIMATE:
– arhitekt svetuje
– celovita prenova stavb
Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

15.30–16.00 / Zeleni oder
Izračunajmo svoj ogljični odtis
Organizator: Circular Change

Četrtek, 9. 3. 2023
Dan energetike │dan trajnostne gradnje

9.00–17.00 / Hala A
Slikopleskarska delavnica »Erazmus+ PaintingSkillsAcademy« (tekmovalci iz 6 držav)
Organizator: OZS – sekcija slikopleskarjev

9.30–16.30 / Razstavno-svetovalni prostor Gradbenega inštituta ZRMK hala A
– Samodejne predstavitve – LIFE IP CARE4CLIMATE: »Gradimo trajnostno – v prihodnje le ničemisijske stavbe«
– Razstave – LIFE IP CARE4CLIMATE: »Trajnostna gradnja/prenova stavb in Znak kakovosti v graditeljstvu«
Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

9.00–14.00 / Dvorana 1
Posvet »Ustrezna infrastruktura – pogoj za večjo prometno varnost«

 • 9:00 – 9:30 Registracija udeležencev
 • 9:30 – 9:50 Otvoritev posveta
 • 9:50 – 11:30 (prvi sklop: 5 predavanj)
  Pristop DRSI za izboljšanje prometne varnosti motoristov
  Prometna varnost na avtocestah
  Predstavitev obrazca »Ugotovitve policista na kraju prometne nesreče«
  Z raziskovanjem dejavnikov nastanka prometnih nesreč do varnejše cestne infrastrukture
  Dodana vrednost preverjanja varnosti cestne infrastrukture
 • 11:30 odmor
 • 11:45 – 13:05 (drugi sklop: 4 predavanja)
  Kako lahko mostove naredimo bolj varne
  Pomen eksperimentov in simulacij za varnost in učinkovitost prometne infrastrukture
  Izboljšanje prometne varnosti ter nove tehnologije in digitalizacija železnic
  Vpliv osnih (pre)obremenitev na varnost v cestnem prometu
 • 13:05 odmor
 • 13:15 Okrogla miza »Uporaba podatkov za izboljšanje nivoja prometne varnosti«
 • 14:00 Zaključek in druženje

Organizator: DRC – Združenje

 

10.00–17.00 / Osrednji oder hala A
Mednarodno poslovno srečanje MEET4BUSINESS, težišča:
Trajnostna gradnja
Energetska prenova stavb
Obnovljivi viri energije
Organizator: Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor in Pomurski sejem d.o.o.

10.00–11.00 / Zeleni oder
Trajnostna embalaža in pomembnost njenega recikliranja
Organizator: Inštitut za celulozo in papir

11.30–12.30 / Zeleni oder
Proizvodnja in uporaba biooglja za namen izboljšanja tal in prispevka k blaženju podnebnih sprememb
Organizator: ZRC Bistra-Ptuj

12.00–15.00 / Dvorana 2
Prostor – projekt – objekt:
1.del: »Zasnova objekta in projekta – analiza možnosti za gradnjo in potrebni upravni postopki«
2.del: »Določila, utemeljevanje in skladnost s prostorskimi akti občin«
Organizator: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

13.00–14.00 / Zeleni oder
Splošna predstavitev dejavnosti in ponudb izdelkov podjetja
Organizator: IOS

14.30–15.30 / Zeleni oder
Veščine in znanja trajnostnega grajenega okolja
Organizator: InnoRenew CoE

15.00–17.00 / Razstavno-svetovalni prostor Gradbenega inštituta ZRMK hala A
Svetovanja za občane – LIFE IP CARE4CLIMATE:
arhitekt svetuje
celovita prenova stavb
Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

Petek, 10. 3. 2023
Dan izobraževanja v gradbeništvu │ dan trajnostne gradnje

9.00–15.00 / Osrednji oder hala A, hala B, zunanji razstavni prostor
Izobraževalni dan slovenskega gradbeništva 2023
Uvodni pozdrav
– Predstavitev srednješolskih izobraževalnih programov v gradbeništvu
– Možnosti zapolnjevanja potreb poklicnih dejavnosti v gradbeništvu Damjana Grude
– Predstavitev višješolskih študijskih programov gradbeništva s predstavitvijo dobrih praks sodelovanja z gospodarstvom
– Predstavitev visokošolskih in univerzitetnih študijskih programov v gradbeništvu
– Predstavitev pomena raziskovalnih dejavnosti v gradbeništvu
– Predstavitev pomena inženirstva in inženirskih poklicev v gradbeništvu
– Uvajanje digitalizacije v gradbeništvu z dobrimi primeri praks v procesu projektiranja inženirskih projektov
– Predstavitev projekta načrtovanja in izgradnje Pelješkega mostu in drugih inženirskih objektov
– Predstavitev projekta izgradnje 2. tira med Divačo in Koprom
– Trendi digitalnega upravljanja graditeljskih procesov z gradbeno mehanizacijo in drugo strojno opremo
– Uporaba BIM tehnologije pri načrtovanju in graditvi stanovansjkih objektov
– Predstavitev evropskega projekta DIG-IN-KPI in pomena digitalne preobrazbe kot pogoja uspešnosti za povečanje produktivnosti gradbenga sektorja

Vzporedni dogodki:
– “ALI JE KAJ TRDEN MOST?” Tradicionalno tekmovanje dijakov srednjih gradbenih šol in študentov gradbeništva v gradnji mostov iz špagetov
– Mednarodno tekmovanje mladih slikopleskarjev v okvirju evropskega projekta ERASMUS+ Painting Skills Academy
– Kviz in tekmovanje dijakov srednjih gradbenih šol v znanju in različnih veščinah iz gradbeništva (9.00-13.00 / Dvorana 4)
Organizator: GZS – Zbornica gradbeništva in industrija gradbenega materiala, Območna obrtna zbornica Murska Sobota, Zavod za zaposlovanje, Pomgrad, Srednja Gradbena šola Maribor

9.00-15.00 / Hala A, Hala B, zunanji razstavni prostor
Predstavitev poklicev:
– Klepar
– Tesar
– Krovec
– Zidar
– Keramičar
Organizator: Območna obrtna zbornica Murska Sobota

9.30–13.00 / Dvorana 1
– Strokovni posvet »Okoljski vidiki gradiv«
– Organizator: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport – Direktorat za lesarstvo

10.00–17.00 / Preko spleta
Mednarodno poslovno srečanje MEET4BUSINESS, težišča:
– Trajnostna gradnja
– Energetska prenova stavb
– Obnovljivi viri energije
Organizator: Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor in Pomurski sejem d.o.o.

10.00–12.00 / Dvorana 2
Delavnica – LIFE IP CARE4CLIMATE: »SLO kazalniki trajnostne gradnje po EU Level(s) – podpora pri odločanju o trajnostni prenovi in gradnji stavb«
Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK, Zavod za gradbeništvo, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za naravne vire in prostor

10.00–11.00 / Zeleni oder v hali B
Eko / krožni turizem in naravni način gradnje
Organizator: Evitel d. o. o.

11.00–12.00 / Zeleni oder v hali B
– »ZERO MINUS™ VAS« Domajinci – »E2GO«
– Pilotni projekt trajnostne obnove zapuščenih stavb v občini Cankova in Krajinskem parku Goričko
Organizator: Tehnologije TVG
12.00–13.00 / Zeleni oder v hali B
– Pilotni projekt recikliranja industrijske odpadne vode in trajnostno ravnanje s komunalnim blatom z namenom njegove snovne predelave in recikliranja
– RIS-Internship projekt – strukturiran program pripravništva
Organizator: Zavod za gradbeništvo

13.30–14.00 / Zeleni oder v hali B
rEthink.rEmake.rEuse – Krožno gospodarstvo in Trajnostni razvoj v praksi
Organizator: Reusable Technologies

15.00–16.30 / Zeleni oder v hali B
Predavanje »Skrite nevarnosti sodobnih bivalnih prostorov«
Organizator: Stavbna Biologija Slovenije, Queen d.o.o.

15.00–17.00 / Razstavno-svetovalni prostor Gradbenega inštituta ZRMK hala A
Svetovanja za občane:
– arhitekt svetuje
– celovita prenova stavb
Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

9.00–17.00 / Hala B
Slikopleskarska delavnica »Erazmus+ PaintingSkillsAcademy« (tekmovalci iz 6 držav)
Organizator: OZS – sekcija slikopleskarjev

9.00–17.00 / Razstavno svetovalni prostor Stavbne Biologije Slovenije hala B
Svetovanje za obiskovalce vezana na problematiko sodobnih okolij v povezavi z zdravstvenimi tveganji
Organizator: Stavbna Biologija Slovenije, Queen d.o.o.

9.30–16.30 / Razstavno-svetovalni prostor Gradbenega inštituta ZRMK hala A
– Samodejne predstavitve – LIFE IP CARE4CLIMATE: »Gradimo trajnostno – v prihodnje le ničemisijske stavbe«
– Razstave – LIFE IP CARE4CLIMATE: »Trajnostna gradnja in prenova stavb in Znak kakovosti v graditeljstvu«
Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

Sobota, 11. 3. 2023
Dan obrtnih dejavnosti │ dan trajnostne gradnje

9.00–17.00 / Razstavno svetovalni prostor Stavbne Biologije Slovenije hala B
Svetovanje za obiskovalce vezana na problematiko sodobnih okolij v povezavi z zdravstvenimi tveganji
Organizator: Stavbna Biologija Slovenije, Queen d.o.o.

9.30–15.00 / Razstavno-svetovalni prostor Gradbenega inštituta ZRMK hala A
– Samodejne predstavitve – LIFE IP CARE4CLIMATE: »Gradimo trajnostno – v prihodnje le ničemisijske stavbe«
– Razstave – LIFE IP CARE4CLIMATE: »Trajnostna gradnja in prenova stavb in Znak kakovosti v graditeljstvu«
Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

10.00–11.30 / Zeleni oder v hali B
– Predavanje »Skrite nevarnosti sodobnih bivalnih prostorov«
– Organizator: Stavbna Biologija Slovenije, Queen d.o.o.

10.00–15.00 / Razstavno-svetovalni prostor Gradbenega inštituta ZRMK hala A
Svetovanja za občane:
– arhitekt svetuje
– celovita prenova stavb
– trajnostno ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb
Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

Avtor
Avatar photo