VIZIJA računovodstvo | Obvestila in pozivi / februar 2024

VIZIJA računovodstvo | Obvestila in pozivi / februar 2024

Obvestila in pozivi na katere podjetniki morate biti pozorni.

2. 2. 2024
Objavljen nov znesek najnižje urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov (Vir)
Nova minimalna bruto urna postavka od 3. februarja dalje znaša 7,21 EUR (6,20 EUR neto).

Nova osnova za plačilo prispevkov za študentsko delo (sprememba  ZPIZ-2):
Do 31. januarja 2024 je bila osnova za obračun prispevkov bruto izplačilo študentu.
S 1. februarjem 2024 je osnova za obračun prispevkov za socialno varnost zmanjšana za 10 % normiranih stroškov.

6. 2. 2024
Z marcem se bo zvišala najnižja bruto urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev (Vir)
Za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev se od 1. marca dalje poveča minimalna bruto urna postavka na znesek  7,21 EUR (od 1. marca 2023 do 29. februarja 2024 znaša 6,92 EUR). Obseg njihovega dohodka v seštevku koledarskega leta 2024 ne bo smel preseči 10.781,07 EUR bruto. Nova zneska sta posledica uskladitve z minimalno plačo.

Začasno in občasno delo lahko upokojenec opravlja v obsegu največ 60 ur/mesec. Morebitnih neizkoriščenih ur se ne more prenesti v naslednji mesec. Največ trikrat v letu lahko opravi tudi največ 90 ur/mes, seštevek ur na letni ravni pa ne sme presegati 720 ur. Podrobneje glede dela upokojencev (Vir)

14. 2. 2024
Obvestilo glede pravočasne predložitve obračuna DDV – strožja prekrškovna obravnava (Vir)
FURS bo za obračunska obdobja od januarja 2024 dalje zaostril kaznovalno politiko. Večja pozornost pri sankcioniranju za nepredložitve DDV obračuna bo usmerjena na davčne zavezance, ki so sicer predložili obračune DDV, vendar so to storili šele po prejemu poziva za predložitev obračuna in s takšnim ravnanjem nadaljujejo tudi v letu 2024.

28. 2. 2024 (fizična oseba)
Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Vir)
Možnost uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja (Vir)

28. 2. 2024 (fizična oseba)
Napoved dobička iz kapitala od vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (Vir)
Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zakoncu ali otroku (Vir)

28. 2. 2024 (fizična oseba)
Napoved za odmero dohodnine od dividend (Vir)

28. 2. 2024 (fizična oseba)
Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitev izvedenih finančnih instrumentov (Vir)

28. 2. 2024 (fizična oseba)
Napoved dohodnine od obresti na denarne depozite (Vir)

 

Vizija računovodstvo, podjetje za vodenje poslovnih knjig, d.d.
Bratislavska cesta 5 | 1000 Ljubljana

T: 01 2443 792
Modra številka: 080 19 93
E: info@vizija-racunovodstvo.si

www.vizija-racunovodstvo.si
www.facebook.com/Vizijaracunovodstvodd

Avtor
Avatar photo