Uspešen začetek prvošolčkov v Mestni občini Murska Sobota

Uspešen začetek prvošolčkov v Mestni občini Murska Sobota

Prvi šolski dan za učence v petih osnovnih šolah in dijake v petih srednjih šolah v Mestni občini Murska Sobota.

Letos bo prvič sedlo v šolske klopi 191 prvošolcev in sicer: 71 v Osnovni šoli I, v Osnovno šolo II je vpisanih 38 prvošolčkov in 10 v podružnično osnovno šolo v Krogu, 47 prvošolcev je v Osnovni šoli III, 15 v Osnovni šoli v Bakovcih, v Osnovno šolo IV s prilagojenim programom pa je vpisanih deset prvošolcev.

Podžupanja Bernardka Ružič se bo udeležila sprejemov prvošolčkov na vseh osnovnih šolah in jim izrekla popotnico za uspešen začetek. V imenu Mestne občine Murska Sobota bodo prvošolci letos prejeli slikanico Vesne Radovanovič »Risal bi«, ki pripoveduje o ilustratorju in častnem občanu Mikiju Mustru. Mestna občina je prevzela tudi stroške nezgodnega zavarovanja za vse prvošolce v tem šolskem letu.

Sicer občina tudi letos pomaga z enkratno denarno pomočjo za prvošolčke, ki letos znaša 126,58 EUR. Vloga za uveljavitev pravice do enkratne denarne pomoči za prvošolčke je objavljena na tej povezavi, lahko se jo dobi tudi v vložišču Mestne občine Murska Sobota.

Mestna občina bo tudi letos iz občinskega proračuna sofinancirala razna investicijsko vzdrževalna dela in opremo po programu posameznih osnovnih šol.

Medtem je bila izvedena rekonstrukcija občinske ceste v Ivanocijevem naselju, ki je bila razširjena in s tem povečani zavijalni radij k priključku Osnovne šole III in na Bakovsko ulico. Prav tako se v tem šolskem letu predvideva ureditev priključka k Osnovni šoli III in I, ter ureditev dvorišča pri Osnovni šoli IV, ki se bosta izvajala po dokončanju prizidka k Osnovni šoli IV.

V prihodnosti načrtujejo tudi energetsko sanacijo osnovnih šol, s ciljem, da se zmanjša poraba energije in izboljšanje izvajanje pouka v prostorih šole.

V tem poletju je bil na OŠ III z montažo folij za odboj sončnih žarkov in nabavo novih klim rešen problem previsokih temperatur v zgornjih nadstropjih novejšega dela šole.

Avtor
Avatar photo