Psom prijazen muzej in psom dostopen muzej

Psom prijazen muzej in psom dostopen muzej

Skupnost muzejev Slovenije na mednarodni dan muzejev uvaja nova znaka Psom prijazen muzej in Psom dostopen muzej, s katerima bodo obiskovalce seznanili z možnostjo obiska muzejev z njihovimi pasjimi prijatelji. Projekt so javnosti predstavili na novinarski konferenci, ki so jo v ponedeljek, 16. maja 2022 pripravili v prostorih Slovenskega etnografskega muzeju.

Skupnost muzejev Slovenije na dan muzejev, 18. maja, uvaja novost s katero se bodo še bolj približali obiskovalcem muzejev in galerij. Veliko slovenskih muzejev in galerij sicer že sedaj omogoča lastnikom psov obiske muzejskih in galerijskih prostorov, vendar te informacije do sedaj niso bile nikjer zbrane, prav tako pa ni bilo urejeno skupno označevanje in niso bila pripravljena navodila za prijeten in varen obisk muzejev in galerij v spremstvu psov.

Pri Skupnosti muzejev Slovenije so se zato odločili za skupno akcijo in pripravili nova znaka Psom prijazen muzej in Psom dostopen muzej s katerima bodo obiskovalci lahko že ob vstopu v muzej ali galerijo izvedeli ali se jim lahko njihov štirinožni prijatelj pridruži pri ogledu razstav ali pa je zanj pripravljen poseben prostor, kjer bo lastnike lahko varno počakal.

K sodelovanju v projektu so kot partnerja povabili Kinološko zvezo Slovenije, ki bo izvajala tudi nadzor nad spoštovanjem pravil s strani muzejev. Nadzor bodo izvajali vodniki reševalnih psov kot »skriti kupci«.

Ker vsi muzeji in galerije psom ne morejo omogočiti dostopa do vseh prostorov, so se odločili, da pripravijo dve možnosti med katerimi lahko v posameznem muzeju ali galeriji izbirajo:

Psom dostopen muzej je muzej, v katerem lahko psi lastnike spremljajo ob ogledu vseh razstavnih prostorov, zanje pa je pripravljen tudi prostor, kjer lahko lastnike tudi počakajo in se odžejajo.

Psom prijazen muzej je muzej, v katerega psi nimajo vstopa oziroma je vstop dovoljen samo v določene prostore, je pa zanje pripravljeno mesto, kjer lahko svoje lastnike varno počakajo in se odžejajo.

Kinološka zveza Slovenije je v sodelovanju s Skupnostjo muzejev Slovenije in s partnerjem podjetjem Monge pripravila in izdala letak v slovenskem in angleškem jeziku, v katerem bodo obiskovalce muzejev in galerij seznanili z muzejskim bontonom in priporočili za obisk muzeja s pasjimi prijatelji. Podjetje Monge bo sodelujočim muzejem podarilo tudi posode za hrano ter vzorce hrane, ki jih bodo lahko razdelili svojim obiskovalcem.

Skupnost muzejev Slovenije in Kinološka zveza Slovenije bosta o projektu ter o sodelujočih muzejih obveščali na svojih Facebook profilih in uporabili tudi druge načine obveščanja javnosti.

Avtor
Avatar photo