Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022

Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022

Na dogodku Programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022, ki je potekal v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota smo predstavili literarna dela in razstavili ročna dela članov društev upokojencev Pomurja, ki so v času epidemije covid-19 nastajala na temo srca. V okviru kampanje Nepopustljivo srce se izvajajo številne aktivnosti ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, Program pa je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je leta 2019 na javnem razpisu Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 ponovno pridobil finančna sredstva za izvajanje programa z naslovom: Program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju 2020-2022 (v nadaljevanju Program), ki ga izvajajo skupaj s strokovnjaki Splošne bolnišnice Murska Sobota in ob podpori Mestne občine Murska Sobota. Program je namenjen tako bolnikom, kot njihovim svojcem ter strokovni in širši javnosti.

Epidemija covid-19, s katero smo se srečali v začetku leta 2020, je posegla tudi na področje projektnega dela in naše aktivnosti pretežno prenesla na spletno medmrežje in socialna omrežja. Za večjo ozaveščenost o srčnem popuščanju, predvsem v povezavi s koronavirusno boleznijo, smo sodelavci Programa objavljali novice, poljudne in strokovne članke ter priporočila za bolnike, pripravljali pogovore z zdravniki in spletne predstavitve ter sodelovali na spletnih konferencah. Ker pa je bilo javno življenje v času epidemije covid-19 skoraj povsem zaustavljeno in ker se nismo smeli srečevati drug z drugim, smo sodelavci Programa razmišljali o tem, na kakšen način bi lahko vseeno nekaj ustvarili in tako se je v sodelovanju s Pomursko pokrajinsko zvezo društev upokojencev Pomurja porodila ideja o literarnem ustvarjanju in izdelavi ročnih del.

Na dogodku je zbrane uvodoma pozdravil župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek, sicer tudi ambasador Programa, sledila sta pozdravna nagovora direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota prim. asist. Daniela Grabarja in direktorja Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota Petra Bezneca. Po pozdravnih besedah omenjenih govorcev je doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, vodja raziskovalne dejavnosti Splošne bolnišnice Murska Sobota, predstavila vsebinski del projekta in cilje, ki jih želimo z izvedbo projektnih aktivnosti doseči.

Sledil je nagovor Roberta Titana Felixa, ki je povedal nekaj več o literarnem ustvarjanju, pesmih, proznih delih ter večplastnosti uporabe simbola srca v umetnosti in je sodeloval kot mentor literarnim ustvarjalcem društev upokojencev Pomurja. Nato pa so svoja literarna dela predstavile: Irena Šrajner, Jelka Vrbnjak, Majda Klement, Ivanka Klopčič Casar in Olga Gutman iz Društva upokojencev Murska Sobota.

Ob koncu prvega dela dogodka so nastopili ljudski pevci in godci Gomilički dégaši, ki delujejo pod  okriljem Kolesarsko pohodniškega društva Pedal Gomilica. Občinstvu so se predstavili z dvema pesmima: Dolina prekmurska in Kadar spomladi vse rože vzcvetijo.

Nato je sledila predstavitev ročnih del, ki so nastala na temo srca v času epidemije covid-19. Svoja ročna dela so na ogled postavile članice Društva upokojencev Turnišče, Ljutomer, Veržej, Lendava, Beltinci, Cankova in Puconci, Kulturnega društva Rdeči zvonček Nedelica ter Olga Premoša in Bernarda Skledar iz Gomilic. Nekaj besed o ustvarjanju članov društev upokojencev širom Pomurja in ohranjanju kulturne dediščine je povedala Vijola Bertalanič, predsednica Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev Pomurja.

 

Ob koncu dogodka so zbrani udeleženci prisluhnili še vokalno instrumentalni skupini Cvetje v jeseni, ki deluje pod okriljem Društva upokojencev Tišina že polnih trinajst let. Zaigrali in zapeli so pesem z naslovom: Če bi jaz bil slavček in Na pragu sem stal. Razstava literarnih in ročnih del bo na ogled v dvorani Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota do četrtka 9. septembra 2021. Novice o dogodkih Programa in projektnih aktivnostih lahko še naprej spremljate preko spletne strani www.nepopustljivo-srce.si ali na Facebook profilu Nepopustljivo srce.

Avtor
Avatar photo