VRTEC LAVRA

VRTEC LAVRA

VRTEC LAVRA

Category

MIKLAVŽEV ZAVOD MURSKA SOBOTA | Gregorčičeva ulica 2a | 9000 Murska Sobota

Vrtec Lavra je sodoben vrtec z urejeno okolico, ki nudi otrokom obilo sproščene in vesele igre na velikem in urejenem otroškem igrišču s številnimi igrali.

 

Deluje na dveh lokacijah in sicer:
…..• v Mestni občini Murska Sobota (od 1992) ter
…..• v občini Tišina (od 2010).

Življenje v vrtcu poteka v starostno kombiniranih oddelkih od 1. do 6 leta, ki otrokom omogočajo, da živijo tako starejši kot mlajši oz. z brati in sestrami v isti skupini. Starejši otroci ob tem razvijajo čut odgovornosti in nežne obzirnosti, mlajši otroci pa ob njih prejemajo več spodbud za osebni razvoj.

Dejavnosti v Vrtcu Lavra potekajo po programu Kurikuluma za vrtce, poleg tega pa ponujajo še obogatitvene dejavnosti kot so: ples, glasba, šport, dejavnosti za bodoče šolarje, bralna značka, vključevanje v razne projekte, izkustveno učenje nemškega in angleškega jezik, prireditve ob raznih priložnostih, dramske predstave vzgojiteljic in še mnogo več.

Vsakodnevno si prizadevajo ustvarjati spodbudno učno okolje ter slediti otrokovim potrebam, sposobnostim in interesom, da bi zrasli v samostojne, ustvarjalne in zadovoljne ljudi. Zavedajo se velikega pomena vloge vzgojnega osebja pri otrokovem razvoju in napredku. Otrokove zmožnosti razvijajo s poudarkom na socializaciji, igri, sprejetosti in učenju v naravnih okoljih. Strokovni delavci Vrtca Lavra si vseskozi prizadevajo skupaj z otroki ustvarjati družinsko ozračje, kjer lahko spoznavajo in okušajo temeljne vrednote življenja.

Pri svojem načinu vzgoje se v Vrtcu Lavra poslužujejo znanj in zgleda velikega vzgojitelja Janeza Boska, ki je poudarjal, da skupaj z otroki ustvarjamo družinsko ozračje. Temeljne vrednote v vrtcu Lavra so zato varnost, sprejetost, dobrota, vera, razum, družina, predvsem pa, da vsak začuti, da je dragocen in edinstven.

Sledijo tudi najsodobnejšim odkritjem nevrološke znanosti in v vzgojno delo vnašajo gibalno učenje po metodah dr. Rajka Rajnoviča. Zaradi svoje nevrofizološke osnove program dobro dopolnjuje Kurikulum za vrtce ter ga hkrati bogati. V vsakodnevno delo z otroki sistematično vnašajo elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj otrok.

Vpis otrok za naslednje šolsko leto je mogoč na podlagi prijav do 10. aprila tekočega leta, v primeru prostih mest pa vse leto. Vpisnico lahko najdete na spletni strani vrtca ali v obeh enotah vrtca. Več informacij dobite na telefonu: 02 530 04 01 ali 031 646 100 in na spletni strani www.vrtec-lavra.si.

Staršem ob vpisu nudimo individualno obravnavo in po predhodnem dogovoru možnost ogleda vrtca po predhodnem dogovoru!

Vrtec Lavra Murska Sobota
Gregorčičeva ulica 2a
9000 Murska Sobota
T: 02 530 04 01, 031 646 100
E: info[at]vrtec-lavra.si

Vrtec Lavra Tišina
Tišina 2a
9251 Tišina
T: 02 546 19 21, 031 310 900
E: info[at]vrtec-lavra.si

Naslov
Gregorčičeva 2a, M. Sobota