Lendava pridobila listino Občina po meri invalidov

Lendava pridobila listino Občina po meri invalidov

V Lendavski mestni hiši je potekala slovesna podelitev listine Občina po meri invalidov, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Občina Lendava je tako ena izmed štirih slovenskih občin, ki so letos prejele listino na podlagi prizadevanj in sprejetih programov, s katerimi občine upoštevajo različnost potreb invalidov na področju njihovega vsakodnevnega življenja, delovanja in vključevanja v družbo.

Pridobitev listine je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov, načrtno razvija, vzpodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju lokalne skupnosti z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana.

Zveza delovnih invalidov Slovenije letos že devetnajsto leto, ob Mednarodnem dnevu invalidov, podeljuje listine Občina po meri invalidov. »Projekt Občina po meri invalidov je primer dobre prakse, kako naj bi se načela, pravice in dolžnosti zapisane v Konvenciji OZN o invalidih uresničevale v temeljni lokalni skupnosti – občini,« je o projektu v svojem nagovoru povedal podpredsednik nacionalne zveze Srečko Matkovič.

Pobudo za vključitev Občine Lendava v projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije je dalo Medobčinsko društvo invalidov Lendave. Za pridobitev listine pa je bila izdelana analiza o položaju invalidov v občini Lendava, na podlagi te pa prvi akcijski načrt za obdobje 2022 – 2026.

»Ko narediš dobro za invalida narediš dobro za vse.«

Občina Lendava je k projektu pristopila z največjo odgovornostjo, uspešno je koordinirala izvajanje akcijskega načrta in se tako uvrstila med tiste občine, ki so prepoznale, da je pomembna kakovost življenja vseh občanov, tudi invalidov. Obrazložitev za podelitev listine je podal mag. Cveto Uršič, predsednik projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt Občina po meri invalidov, in ob tem spomnil: »Ko narediš dobro za invalida narediš dobro za vse.«

Priznanje, ki ga je danes podpredsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Srečko Matkovič izročil podžupanu v začasnem opravljanju funkcije župana Občine Lendava Ivanu Koncutu in predsedniku Medobčinskega društva invalidov Lendava Jožefu Gjereku, pomeni priznanje za že opravljeno delo in dodaten motiv, da bomo z aktivnostmi v občini Lendava tudi v prihodnje pospešeno nadaljevali.

Ivan Koncut, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana, se je ob prejemu listine zahvalil za izkazano podporo in priznanje: »Na Občini Lendava smo z veseljem sprejeli pobudo Medobčinskega društva invalidov Lendava in aktivno pristopili k projektu za pridobitev listine ter pospešeno pričeli izvajati akcijski načrt. Tako smo med drugim že pridobili vsa potrebna soglasja in oddali vlogo za gradbeno dovoljenje za prizidavo dvigala k mestni hiši, katerega gradnja bi se naj pričela že spomladi prihodnje leto.«

Kulturni program današnje svečane predaje listine so pripravili učenci Glasbene šole Lendava in Dvojezične osnovne šole II Lendava.

Foto: Tomaž Galič | vir: www.lendava.si

Avtor
Avatar photo