KOC HRANA 2 – s konzorcijem treh sektorjev do dviga kompetenc, razvoja novih izdelkov,  tehnologij in rešitev

KOC HRANA 2 – s konzorcijem treh sektorjev do dviga kompetenc, razvoja novih izdelkov, tehnologij in rešitev

Izbor urednika

Konzorcij 35 podjetij, iz Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Združenja za kemijo ter Združenja za papirno in papirno predelovalno industrijo, pri Gospodarski zbornici Slovenije, je danes v okviru Zaključnega dogodka projekta KOC HRANA 2, uspešno sklenilo dvoletni projekt izobraževanja in usposabljanja kadrov v vključenih podjetjih KOC HRANA 2.

Ljubljana, 23. maj 2022 – V okviru »Zaključnega dogodka KOC HRANA 2« je danes potekala zaključna konferenca Kompetenčnega centra za kadre na področju omenjenih treh sektorjev – KOC HRANA 2, katerega partnerstvo projekta, poleg omenjenih sektorjev, tvorijo še Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ter Pomurska gospodarska zbornica (PGZ). Glavni cilj projekta je bil povečati kompetence zaposlenih, razvoj novih izdelkov, tehnologij in rešitev v okviru teh treh branž. Glavni rezultat in temelj za prihodnje je Akademija za embalažo, ki prihaja v stik z živili in pozitiven ter viden učinek skupnega sodelovanja. Od septembra 2019 do maja 2022 je tako vseh 35 podjetij v različnih usposabljanjih izvedlo 2.100 izobraževalnih vključitev, 1.000 oseb je tako obiskovalo več kot 350 usposabljanj. Na začetku je bilo zastavljenih 12 ključnih kompetenc iz katerih so se podjetja usposabljala. Projekt KOC HRANA 2, ki je nadaljevanje projekta KOC HRANA, lahko označimo kot izredno uspešen, kljub posebnim covidnim okoliščinam, ki so v teh dveh letih dodobra krojila in spremljala gospodarsko realnost.

Projekt KOC HRANA 2, Kompetenčni center za razvoj kadrov, je skozi celoten potek projekta sledil in aktivno udejanjal skupni interes krepitve kompetenc zaposlenih na področju digitalizacije poslovnih procesov, uvajanju novih tehnologij in materialov, varnosti hrane in materialov, ki prihajajo v stik z živili, kot tudi pri razvoju novih izdelkov in materialov. Vseh 35 podjetij je svoje skupno delovanje utrdilo z ustanovitvijo Akademije za embalažo, ki prihaja v stik z živili, medsebojnim sodelovanjem med posameznimi sektorji in izmenjavo dobrih praks in izkušenj.

Podjetja, združena v projekt KOC HRANA 2, se zavedajo, da so lahko samo kompetentni zaposleni upravljalci sprememb, ki lahko prispevajo k dvigu konkurenčnosti svojih podjetij in najpomembneje dvigu dodane vrednosti izdelkov na domačem in globalnem trgu.

Skupni cilj projekta je, da se s pomočjo projekta KOC HRANA 2 pri zaposlenih dvigne njihove kompetence, se jih učinkovito usposobi, spodbudi k razvoju novih izdelkov, uporabi sodobnih tehnologij in rešitev, je bil dosežen. V obdobju 2019-2022 so podjetja, kljub izredno zahtevnim korona razmeram doma in po svetu, svoje zaposlene permanentno usposabljala in v neformalne oblike izobraževanj vključila več kot 1.000 zaposlenih.

Danes se lahko ob zaključnem dogodku pohvalimo z aktivno vključenimi 35 podjetji in 350 opravljenimi usposabljanji. Ključno sporočilo vseh treh sektorjev je bilo enotno; nadaljnje sodelovanje, uspešno povezovanje in nadgrajevanje po verigi vrednosti ter spodbujanje in nadaljnje negovanje in razvoj potencialov zaposlenih.

V nekaj besedah ključne iztočnice partnerjev projekta KOC HRANA 2:

»Naša želja je nadaljnje medsebojno sodelovanje in povezovanje, predvsem na ključnih področjih, kjer se naše branže »križajo«. Aktivno snujemo že tudi prihodnje dogodke in dejavnosti, kjer bomo povezovali vse tri dejavnosti, živilsko, kemijsko in papirno predelovano industrijo. Prepričana sem, da so se zaposleni drug od drugega zagotovo veliko naučili preko usposabljanj, saj inovativnost, trajnost ter novi materiali »ženejo« celotno verigo tudi naprej. Ključna beseda in vodilo v vseh treh sektorjih v prihodnje, so kadri. Kadre je potrebno razvijati naprej in to na vseh nivojih, že od srednje šole do potem na visokošolskem nivoju. Izobraževalni programi morajo biti prilagojeni vsebinam, ki jih potrebuje gospodarstvo oziroma industrija«, je ob dogodku povedala direktorica GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in predstavnica kadrovskega partnerja projektne pisarne, dr. Tatjana Zagorc.

»Doseženi rezultati pričajo o odličnem sodelovanju vseh projektnih partnerjev in institucij. Rek, da posel delamo ljudje, preko medsebojnega sodelovanja in povezovanja, se v projektu KOC HRANA 2 izredno dobro izraža. Na podlagi pripravljenega modela 12 ključnih kompetenc in usposabljanj smo z izbranimi vsebinami nagovorili točno tiste ciljne skupine in profile v podjetjih, ki danes nujno potrebujejo nova znanja pri svojem vsakdanjem delu in načrtovanju razvoja podjetja. Na koncu bi samo še omenil, da smo začrtali dobro pot za nadaljnje medsebojno sodelovanje v vseh treh sektorjih in da moramo to pot uspešno in povezovalno nadaljevati«, je izpostavil direktor Pomurske gospodarske zbornice in koordinator KOC HRANA 2, Robert Grah.

»Projekt KOC HRANA 2 je vsekakor izpolnil naša pričakovanja in si želimo čim prejšnjega nadaljevanja dobro zastavljenega projekta«, so bile besede Alenke Dovč iz GZS – Združenja kemijske industrije.

»Za naš sektor je bil projekt zelo zanimiv, saj je ponudil pogled in stik aktivnega povezovanja po verigi vrednosti naprej. Želimo si nadaljevanja izredno dobro zastavljenega projekta« pa so bile besede Petre Prebil Bašin iz GZS – Združenja za papirno in papirno predelovalno industrijo.

Projekt KOC HRANA 2 bil delno financiran s strani Evropske unije, iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2019-2022. Projekt delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za projekt KOC HRANA 2 so partnerjem bila dodeljena javna sredstva v višini 319.549,00 EUR, kar je 9 % več, kot v projektu KOC HRANA 1.

Dodatne informacije:

Robert Grah,
Pomurska gospodarska zbornica
E: robert.grah@gzs.si
T: 02 52 13 652

dr. Tatjana Zagorc,
Gospodarska zbornica Slovenije,
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

E: tatjana.zagorc@gzs.si
T: 01 58 98 237

Avtor
Avatar photo