Benko-tehna Puconci d.o.o. je gazela podravsko-pomurske regije 2022

Benko-tehna Puconci d.o.o. je gazela podravsko-pomurske regije 2022

Izbor urednika

Koroška gospodarska zbornica je v sodelovanju z Družbo Dnevnik v četrtek, 6. oktobra 2022, pripravila že peti regijski dogodek v ciklu šestih srečanj 22. generacije projekta Gazela.

Priznanje podravsko-pomurska gazela 2022 je prejelo družinsko podjetje Benko-tehna Puconci, d. o. o., ki se bo tako potegovalo v izboru za gazelo na nacionalni ravni. Priznanje je na dogodku prevzel direktor Benko-tehna Puconci d. o. o., Simon Benko.

Drugi dve nominirani podjetji za regionalno priznanje sta bili slovenjgraško podjetje Labelprofi, d. o. o., ki ga vodi direktor Aleš Golob, ter lendavsko podjetje Mobitex, d. o. o., katerega direktor je Miki Marton.

Podjetje Benko-tehna ima dobavitelje iz celotne Evropske unije, zaupa mu več kot tisoč kupcev v Sloveniji in okoliških državah. V glavnem se ukvarjajo s prodajo pohodnih rešetk, perforiranih in ekspandiranih pločevin ter mrež, industrijskim in gradbenim podjetjem, malim obrtnikom ter končnim uporabnikom, dopolnilno storitev pa predstavlja obdelava pločevin.

Komisija je v obrazložitvi glede izbora prejemnika priznanja zapisala, da je podjetje Benko-tehna iz Puconcev v tridesetih letih delovanja zraslo v prepoznavnega ponudnika, ki svojo rast črpa iz jasno opredeljene ciljne skupine na eni strani in inovativnosti na drugi.

Prihodke iz prodaje so v zadnjih petih letih povečali za 2,4-krat, na 7,28 milijona evrov v letu 2021. Kolektiv s 16 zaposlenimi je ob tem ustvaril 157.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar predstavlja več kot dvakratnik povprečja v dejavnosti.

 
Poslovno priložnost so prepoznali v majhnih kupcih

V Benko-tehni se izrazito osredotočajo na razumevanje potreb kupca. Ob vstopu v svet metalurgije so podrobno proučili stanje ponudbe in potreb v Evropi. Pri tem so ugotovili, da se le redki ponudniki ukvarjajo z manjšimi kupci, tudi roki dobave so bili sorazmerno dolgi. Na podlagi teh ugotovitvah so prepoznali priložnosti v svojem poslanstvu – da pomagajo majhnim.

Tako so s procesnimi inovacijami bistveno skrajšali dobavne roke, z novimi storitvami pa sledijo tudi potrebam kupcev. Investirali so v nove proizvodne hale, sodobne stroje ter avtomatsko regalno skladišče, kajti mali obrtniki običajno nimajo potrebnih strojev za različne razreze, izseke in upogibe kovinskih materialov za takojšnjo vgradnjo.

V načrtu imajo še več investicij, med drugim sončno elektrarno na novem objektu, katere izvedbo načrtujejo v začetku prihodnjega leta, ter nakup novih strojev za obdelavo kovin in laserski razrez. Možnost nadaljnega razvoja vidijo v dodelavnih poslih in izdelavi polizdelkov. To pomeni, da bodo v podjetju na enem mestu dobili celovit servis – od pločevine do upogiba in razreza, kar je tudi cilj in razvojna vizija podjetja v naslednjih letih.

V podjetju zaposlujejo različne profile sodelavcev, od ekonomistov, strojnikov in trgovcev do skladiščnikov in šoferjev. Zaposleni so vpeti v soodločanje in s svojimi predlogi prispevajo k novim rešitvam. V podjetju nagrajujejo odlično timsko delo in motivirajo vsakega sodelavca, kar se kaže tudi v nadpovprečno visokih plačah.

Kot družinsko podjetje so obenem uspešno izvedli prenos vodenja z ustanovitelja na mlajšo generacijo, ki pa se bo kot kaže nadaljevala naprej, saj se za delo v njem že zanima direktorjeva hčerka, ki je še študentka ekonomije.

Podjetje Benko-tehna je družbeno odgovorno in pomaga različnim društvom v občini Puconci. Sodeluje tudi z osnovno šolo Puconci, ki so ji pomagali s stroji opremiti tehnično učilnico.

 
O projektu Gazela

Gazela je najstarejši, največji in v svojem jedru trajnostno zasnovan projekt promocije rasti. Takih je tudi 20 zlatih gazel – hitro rastočih podjetij. Letos Gazela obeležuje 22 let obstoja. Projekt najboljših med najhitreje rastočimi in bonitetno odličnimi slovenskimi podjetji je letos pripravljen v obliki 6 regionalnih in enega nacionalnega dogodka, kot priklon in poklon vsem podjetjem, ki so se v 21 letih uvrstila med trajnostno najhitrejše.

 

Podjetje Benko-tehna Puconci d.o.o. z bonitetno odličnostjo A1 ++ je metodološka komisija izbrala za gazelo podravsko-pomurske regije 2022.

BENKO-TEHNA Puconci

Avtor
Avatar photo