pridelovanje zelenjadnic melon korenovk in gomoljnic