AGRA, 59. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem

AGRA, 59. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem

Izbor urednika

»Letošnjega, 59. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA ne bomo ocenjevali po številu razstavljavcev, velikosti razstavnih prostorov in številu obiskovalcev. Največji dosežek je, da smo ga pripravili v času epidemije in ukrepov, omejitev, ki nam niso vlivale optimizma, da bomo lahko sejem doživeli v živo. Ocenjevali ga bomo tudi po tem, da smo organizatorji skupaj s kmeti, živilsko industrijo in pristojnimi institucijami vztrajali, ker spoštujemo skoraj šestdesetletno sejemsko tradicijo in dolgoročno poslanstvo slovenskega podeželja.

AGRA je še enkrat dokazala, da je več kot le sejem. Na njem se zrcalijo slovensko kmetijstvo, kmetijska politika in podeželje. Ob predsedovanju Slovenije Svetu EU je AGRA z deželo partnerico sejma Francijo, ki bo za Slovenijo prevzela predsedovanje Svetu EU, odigrala ključno vlogo pri usklajevanju strategije razvoja slovenskega in evropskega kmetijstva, agroživilstva in gozdarstva. Pri zaradi epidemioloških razmer še posebej zahtevni organizaciji in izvedbi smo organizatorji poskrbeli tudi za varnost in zdravje vseh udeležencev. Največja zahvala za uspešno organizacijo sejma pa gre seveda kmetijstvu, živilski industriji, razstavljavcem in institucijam, ki so verjele v pozitivno sporočilo sejma AGRA ter obiskovalcem, ki so po dveh letih sejem AGRA ponovno pričakali in sprejeli kot veliki praznik zemlje, sonca in srca.

Hvala razstavljavcem, ki so uspeli v teh posebnih časih predstaviti najboljše, kar lahko ponudijo!

Na področju kmetijske tehnike so se predstavili vrhunski slovenski proizvajalci in najboljše tuje blagovne znamke s poudarkom na gozdarski mehanizaciji. Na področju živilske branže so bile zastopane najboljše slovenske živilske blagovne znamke in odlični izdelki dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

V strokovnem delu so bili na ogled vzorčni nasadi kmetijskih in vrtičkarskih rastlin, gozdno parkovni nasad in nasad medovitih rastlin z novim, sodobnim vzorčnim čebelnjakom.

Živinorejske razstave so ponujale kvalitetne predstavitve govedoreje, konjereje, reje drobnice in malih živali s poudarkom na avtohtonih slovenskih pasmah.

Predstavile so se institucije, ki so oblikovale tudi vsebino aktualnih in tehtnih strokovnih posvetov, srečanj in razstav. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z ministrom dr. Jožetom Podgorškom in celotno strokovno ekipo je sejem AGRA izkoristilo kot priložnost za predstavitev in srečanja z vsemi deležniki na področju kmetijstva in prehrane. Zadružna zveza Slovenije je ob sejemski predstavitvi organizirala podelitev priznanj in strokovno srečanje z zadružnimi kolegi iz Francije. Ob predstavitvi najboljših slovenskih prehranskih blagovnih znamk je Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij GZS organizirala tudi pomembna strokovna srečanja proizvajalcev in pridelovalcev. Da je prihodnost kmetijstva in živilstva v izobraževanju, so dokazale biotehniške srednje šole in univerze.

AGRA je priložnost, da se zahvalimo vsem odličnim proizvajalcem, ki so sodelovali na strokovnih ocenjevanjih kakovosti mlečnih, mesnih izdelkov, brezalkoholnih pijač, medu in vin pod okriljem sejma. Še enkrat jim čestitamo za odlične rezultate in priznanja, ki so jih prejeli na sejmu.

Zahvaliti se moramo tudi medijem, ki so veliko in naklonjeno poročali o dogodku in iz sejma.

Zaključim naj z obljubo, da že jutri pričenjamo z organizacijo in pripravami na jubilejni, 60. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, ki bo potekal v Gornji Radgoni od 20. do 25. avgusta 2022.«

Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma


OSEBNA IZKAZNICA SEJMA

  • 1.100 razstavljavcev
  • 29 sodelujočih držav
  • 19.000 m2 razstavnih površin v halah
  • 16.500 m2 zunanjih razstavnih površin
  • 3.000 m2 razstav živali
  • 15.300 m2 vzorčnih nasadov, maneža
  • skupaj 53.800 m2 razstavnih in predstavitvenih površin
  • več kot 50.000 obiskovalcev


FRANCIJA – DRŽAVA PARTNERICA

Francija se je predstavila s podjetjema Lesaffre, ki ponuja izdelke za pekarstvo ter Lactalis, francosko multinacionalko, ki je pravi gigant na področju mlečne industrije. V čast države partnerice Francije so visoki gostje v sejemskem drevoredu posadili hrast graden, organizirana pa je bila tudi razstava starodobnikov Citroen.

SODELOVANJE NAJPOMEMBNEJŠIH INSTITUCIJ
Z razstavnim prostorom, zanimivimi razstavami, strokovnim in svetovalnim dogajanjem so sodelovale najvidnejše državne, strokovne in poslovne organizacije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, članice Konzorcija biotehniških šol ter univerze, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Zavod za gozdove Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije, Ekoci, Eko civilna iniciativa Slovenije, IHPS, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Semenarska hiša Amarant, Društvo za permakulturo Slovenija in številne Lokalne akcijske skupine, ki so predstavile turistično, kulinarično in kulturno ponudbo iz svojih območij: LAS goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Prlekija, Razvojna agencija Slovenske gorice, Zavod za turizem Dobrovnik, Javni zavod krajinski park Goričko, Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona in drugi. V torek je na sejmu AGRA potekala tudi za javnost odprta seja Odbora Državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

STROKOVNE RAZSTAVE ŽIVALI IN VZORČNI VRTOVI
Sejem so popestrile razstava slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, govedorejska razstava, razstava konj, prašičev, drobnice. Razstave so bile obogatene s ponudbo in promocijo izdelkov iz mesa in mleka predstavljenih živali in izdelkov iz volne. Vsakodnevno so se živali predstavljale na atraktivnih, strokovno vodenih predstavitvah na maneži.

SEJEMSKI VRTOVI
Obiskovalce so vabili in s strokovnim vodenjem in praktičnimi delavnicami izobraževali bujni, osrednji sejemski vrt, ki ga ureja Biotehniška šola Rakičan, perkamulturni – biodinamičnni vrt in Poligon zeleni dragulji narave. Novost je nasad medovitih rastlin in sodoben vzorčni čebelnjak. Strokovnjaki Zavoda za gozdove so nadgradili tudi gozdno parkovni nasad. Veliko pozornosti je pritegnil tudi slovenski trsni izbor in ekstenzivni nasad starih jabljan.

PODELITVE PRIZNANJ STROKOVNIH OCENJEVANJ KAKOVOSTI POD OKRILJEM SEJMA AGRA 2021
Podeljena so bila priznanja mednarodnih ocenjevanj kakovosti mlečnih in mesnih izdelkov, brezalkoholnih pijač, vina in medu pod okriljem sejma AGRA. Na njih je sodelovalo 323 Proizvajalcev s 1.406 izdelki iz osmih držav. Nagrajeni izdelki so bili predstavljeni tudi v Medenem in Vinskem hramu. Sejem je popestrila tudi razstava Slovenski oskar za embalažo 2020, ki v minulem letu zaradi pandemije ni mogla biti organizirana.

DOGAJANJE IN DRUŽENJE Z DOBRIM NAMENOM
Sejem AGRA so spremljali odmevni strokovni dogodki, ki so jih organizirale sodelujoče institucije. Zvrstila so se tudi številna stanovska druženja: srečanje mladih kmetov in podeželske mladine, srečanje kmečkih žena in deklet, srečanje Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo, srečanje sommelierjev ter 11. srečanje starodobnih traktorjev Steyr. Obiskovalci so lahko uživali v vodenih pokušnjah pokušnje vin z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona 2021 z Ano Pavlin, Vinsko kraljico Slovenije 2020 – 2021. Potekala je tekmovalna predstavitev spretnosti lastnikov gozdov pri delu z motorno žago. V četrtek je sejemsko druženje tradicionalno zaključil Dan avstrijske Štajerske kot dan čezmejnega prijateljstva obmejnih regij Avstrije in Slovenije.

_______________________

Podrobnejše informacije:

Boris Nicolas Erjavec, izvršni direktor
projektni vodja za mednarodne projekte
Mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov, Mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov, Mednarodno ocenjevanje sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, Ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo, Mednarodno ocenjevanje medenih pijač, telefon: 02 5642 115, e-pošta: boris.erjavec@pomurski-sejem.si

Jana Dimec, projektni vodja
Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA, telefon: +386 2/5642 108, e-pošta: jana.dimec@pomurski-sejem.si

Robi Fišer, projektni vodja
Vodja tehnike, projektni vodja odprtega državnega ocenjevanja vin “Vino Slovenija Gornja Radgona”, odprtega državnega ocenjevanja BIO vin in 3. ITC International Traminer Challenge, +386 2/5642 113, e-pošta: robi.fiser@pomurski-sejem.si

Mateja Jaklič, strokovna sodelavka za razstave živali in vzorčne vrtove, telefon: +386 41 679 443 e-pošta: mateja.jaklic@pomurski-sejem.si

Sandra Sedmak, strokovni program, telefon: +386 31 229 778, e-pošta: sandra@pomurski-sejem.si

Nikita Jaklič, obiskovalci, telefon: +386 31 500 891, e-pošta: nikita@pomurski-sejem.si

Miran Mate, odnosi z javnostmi, strokovni program Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA,
telefon +386 41 263 107, e-pošta: miran.mate@pomurski-sejem.si

Osvežene informacije: https://www.sejem-agra.si/

Avtor
Avatar photo