VIZIJA računovodstvo | Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

VIZIJA računovodstvo | Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

V Uradnem listu RS št. 114/2023 z dne 15. 11. 2023 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) in začne veljati s 16. novembrom.

Ključne spremembe in dopolnitve gredo predvsem v smeri pravne varnosti zaposlenim oz. uskladitvi s pravom EU (Vir):

01. Izročitev pisne pogodbe o zaposlitvi in obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi (tudi pri opravljanju dela v tujini);
02. Predlog delavca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi izboljšanja zaposlitve oziroma pogojev dela;
03. Redefinicija poskusnega dela;
04. Oskrbovalski dopust (pravica do 5 delovnih dni neplačane odsotnosti);
05. Pravica do krajšega delovnega časa zaradi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;
06. Predlog delavca za opravljanje dela na domu in drugačno razporeditev delovnega časa;
07. Dopolnitev neutemeljenih odpovednih razlogov;
08. Agencijsko delo;
09. Nadgraditev postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga;
10. Varstvo delavskih predstavnikov;
11. Pravica do odklopa;
12. Daljše obdobje za prenos letnega dopusta;
13. Pravice za žrtve nasilja v družini;
14. Subsidiarna odgovornost pogodbenika za izplačilo plače delavcem v gradbeništvu;
15. Delo otrok.

Podrobnejša pojasnila oz. ključne rešitve ZDR-1D (Vir).

Glede na čedalje večji nadzor nad zaposlovanjem in v izogib nepotrebnim zapletom priporočamo, da se za tovrstna vprašanja povežete s svojo kadrovsko službo oz. se obrnete na kadrovskega svetovalca. Računovodje največkrat nismo pravi sogovorniki oz. predvsem nismo strokovnjaki za delovnopravno področje.

Vizija računovodstvo, podjetje za vodenje poslovnih knjig, d.d.
Bratislavska cesta 5 | 1000 Ljubljana

T: 01 2443 792
Modra številka: 080 19 93
E: info@vizija-racunovodstvo.si

www.vizija-racunovodstvo.si
www.facebook.com/Vizijaracunovodstvodd

Avtor
Avatar photo