VIZIJA računovodstvo | Hramba dokumentacije

VIZIJA računovodstvo | Hramba dokumentacije

HRAMBA DOKUMENTACIJE 📚
 
Ali veste da morate trajno hraniti:
 
🔸 Letna poročila (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz bilančnega dobička/izgube, pojasnila k izkazom),
🔸 evidence o plačah (obračuni plač oz. plačilne liste za vsa obdobja zaposlitve),
🔸glavno knjigo (bruto-bilanca, kontne kartice, dnevnik knjiženja),
🔸knjigovodske listine o investicijah (npr. register osnovnih sredstev – priporočljivo trajno),
🔸računovodsko dokumentacijo o nepremičninah (obvezno 20 let v skladu s ZDDV-1, priporočljivo trajno)
 
V kolikor potrebujete še kakšen nasvet ali pomoč na področju davkov, računovodstva ali podjetništva, kontaktirajte vam najbližjo poslovalnico ali nas pokličite. Z veseljem vam bomo pomagali.
 

 

Vizija računovodstvo, podjetje za vodenje poslovnih knjig, d.d.
Bratislavska cesta 5 | 1000 Ljubljana

T: 01 2443 792
Modra številka: 080 19 93
E: info@vizija-racunovodstvo.si

www.vizija-racunovodstvo.si
www.facebook.com/Vizijaracunovodstvodd

Avtor
Avatar photo