S pozabljenimi resursi mladi varujemo naše okolje

S pozabljenimi resursi mladi varujemo naše okolje

Izbor urednika

Tudi v naši regiji se pojavlja povečanje odlaganja odpadkov, ki pa imajo potencial ponovne uporabe.

V partnerstvu Zavoda Korak Naprej, podjetja Pro Mundus d.o.o. in Mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota (Storitev se izjava v okviru projekta ACF na področju Krepitev zagovorniške in watchdog vloge nevladnih organizacij) so se lotili ozaveščanosti problematike povečanega odlaganja odpadkov, ki imajo potencial ponovne uporabe. Osredotočili so se na tekstil in notranjo opremo za dom. Nizko cenovni ponudniki oblačil in notranje opreme spodbujajo nakup nekvalitetnih izdelkov z nizko uporabnostjo in življenjsko dobo, kar posledično vpliva na povečano količino odpadkov. Za prebivalstvo so to odpadki, ki so nekateri tudi surovine, iz katerih nastanejo novi izdelke.

Za širjenje kampanje, so se osredotočili na ciljno skupino mladih, ki so v našem okolju najmanj aktivni. Za nas so to nosilci sprememb, saj imajo ogromno znanja, idej, vendar ne dobijo priložnosti tega udejanjiti. Soočajo se z brezposelnostjo, ki zelo vpliva na njihovo samoaktivacijo in motivacijo. Rešitev, ki jo predlagajo, temelji na vpeljavi metod, ki jih v našem okolju do sedaj še nismo uporabljali. Predlagane aktivnosti so direktno prilagojene na orodja komuniciranja, ki jih mladi vsakodnevno uporabljajo (FB, IG, YT, itd).

Razvili so kampanjo DIY (Do it yourself), ki bo prispevala k dvigu ozaveščenosti mladih o lastnih možnostih kreativnega izražanja in aktivnega vključevanja v družbene problematike v Pomurski regiji. 

Natala je serija kratkih filmčkov kreativnih delavnic o ponovni uporabi, kjer so predstavljene ideje, smernice in osnovne metode ponovne uporabe.

PONOVNA UPORABA je tema, o kateri se premalo pogovarjamo, jo premalo poznamo. S projektom so se želeli mladim čim bolj približati in jim podati informacije, kaj ponovna uporaba je in kako jo lahko vključijo v svoj vsakdanjik.

V ta namen so pripravili tudi kratko anketo o ponovni uporabi.

Avtor
Avatar photo