Puščo obiskala Evropska komisarka za kohezijo in razvoj

Puščo obiskala Evropska komisarka za kohezijo in razvoj

Evropska komisarka za kohezijo in razvoj Elisa Ferreira je z ministrom za razvoj in kohezijo dr. Aleksandom Jevškom podpisala Sporazum o partnerstvu med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo, s katerim je Sloveniji odprta pot do 3,26 milijarde evrov evropskih sredstev v prihodnjem programskem obdobju.

V sklopu svojega obiska v Sloveniji je obiskala tudi krajevno skupnost Pušča, kjer sta jo sprejela podžupanja Bernardka Ružič in romski svetnik Darko Rudaš in ji predstavila primer odličnega sodelovanja lokalne skupnosti z romskim prebivalstvom. Predstavnica Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan je komisarki predstavila evropski projekt Dream Road, ki spodbuja predstavnike romske skupnosti, da se aktivno vključijo v soodločanje o lastni prihodnosti.

Minister Aleksander Jevšek je ob tem povedal, da program obiska ni bil izbran naključno, saj je sobivanje romske in neromske skupnosti v naši občini svetel primer, ki ga velja predstaviti tudi širše. Evropska komisarka, ki je po zaključeni predstavitvi zasadila lipo v drevoredu sožitja in se pogovarjala s člani gasilskega društva Pušča in otroci z vrtca Romano, je poudarila, da v Evropi nihče ne bi smel biti odrinjen na obrobje in prav Pušča in njeni prebivalci so odličen dokaz, da se s sodelovanjem to da doseči.

Avtor
Avatar photo