Projekt H20 – zaključna konferenca

Projekt H20 – zaključna konferenca

V Panonski vasi v Občini Moravske Toplice potekala zaključna konferenca projekto H2O (Help to opportunities). Gostitelja konferenca sta bila Ljudska univerza Lendava in Razvojni center Murska Sobota. Na konferenci so sodelovali tudi partnerji projekta H2O: POU Čakovec (Hrvaška), Obrazovno kulturna zajednica Roma Romanipe (Srbija), Amrita Obk. (Madžarska), Pantepistimio Thessalias (Grčija) Previform Ltd. (Portugalska), Inercia digital (Španija) in Irish Creative Training and Innovative Development Center (Irska). Pridruženi partnerji konference so EPEKA, Poradňa pre občianske a ľudské práva (Slovaška) in Urad Vlade RS za narodnosti.

Zaključna konferenca je bila odlična priložnost za predstavitev doseženih rezultatov projekta, ki se je osredotočal na področje zdravja med pripadniki in pripadnicami romske skupnosti po različnih državah. Na dogodku se je zbralo več kot 100 udeležencev in udeleženk iz več različnih držav, ki so z zanimanjem prisluhnili govorcem in govorkam.

Dogodek so z uvodnimi nagovori otvorili Rok Petje, v.d. direktorja Urada Vlade RS za narodnosti, Jure Lang, podžupan Mestne občine Murska Sobota, dr. Rahela Hojnik Kelenc, direktorica Ljudske univerze Lendava in Darko Rudaš predsednik Zveze Preporod.

Po uvodnih nagovorih je sledila predstavitev rezultatov projekta H2O, ki jo je izvedel Huso Jusić iz Ljudske Univerze Lendava. Izvedene so bile raziskave, ki obravnavajo romsko tematiko, izpostavljajo zdravstveno nepismenost Romov kot enega izmed ključnih razlogov za socialno izkjučenost pripadnikov romske skupnosti. V okviru projekta je bilo izvedenih 5 mednarodnih srečanj. Cilj projekta je bil z izvajanjem projekta razviti enoten program zdravstvene pismenosti za pripadnike romske skupnosti, saj je le ta prilagojen in namenjen pripadnikom romske skupnosti, ki so med najbolj marginaliziranimi skupinami.

Program dogodka se je nadaljeval s predstavitvijo dr. Andreje Zevnik, ki prihaja iz Univerze v Manchestru in prof. Andrewa Russella iz Univerze v Liverpolu. Prvi del dogodka so s predstavitvijo na temo Enakost pri dostopu do pravnega varstva: Odprava ovir za Rome pri uveljavljanju njihovih pravic v primerih diskriminacije – izsledki projekta PRESS predstavili Štefan Ivanco, Andrea Spitalszky in Štefan Simončič.

Drugi del dogodka je bil namenjen Evalvaciji ukrepov Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2021 – 2030 na področju zdravja in zdravstvenega varstva v izvedbi Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti. Slišali smo lahko primere dobrih praks, kako je pomembno, da se projekti izvajajo na terenu med samimi Romi. V nadaljevanju so udeleženci podali tudi predloge kaj je še potrebno vključiti in na kaj biti pozoren.

Sledila je okrogla miza s predstavniki partnerskih organizacij projekta H2O. Na okrogli mizi je sodeloval tudi Darko Rudaš iz Zveze Preporod, ki je povedal, da imajo takšni projekti velik vpliv že med samim izvajanjem projekta kakor tudi po končanju projekta na romsko skupnost in zato je takšne in podobne projekte smiselno izvajati tudi v prihodnosti. Okroglo mizo je moderirala dr. Rahela Hojnik Kelenc. Partnerji dogodka ocenjujejo projekt kot uspešen in se veselijo prihajajočih skupnih sodelovanj.

V zadnjem delu dogodka je sledila razprava o primerih diskriminacije in o dostopu Romov do pravnega varstva s kulturnimi mediatorji. Izvedbo so povezovali in moderirali Štefan Ivanco, Andrea Spitalszky in Štefan Simončič.

Zaključna konferenca H2O je bila odlična priložnost za prikaz stanja na področju romskih problematik s poudarkom na področju zdravja med pripadniki in pripadnicami romske skupnosti. Verjamemo da so rezultati projekta dober pokazatelj stanja in da lahko prinesejo k izboljšanju stanja na the področjih v različnih državah

Avtor
Avatar photo