Pričetek gradbenih del “Kolesarska steza Lendava–Dobrovnik–Kobilje”

Pričetek gradbenih del “Kolesarska steza Lendava–Dobrovnik–Kobilje”

Pričetek gradbenih del na relaciji Genterovci–Radmožanci projekta “Kolesarska steza Lendava–Dobrovnik–Kobilje”

V sklopu projekta Kolesarska steza Lendava–Dobrovnik–Kobilje so se v letošnjem letu pričela gradbena dela za izgradnjo kolesarske steze na relaciji Genterovci–Radmožanci. Potek del si je danes ogledal tudi župan Občine Lendava Janez Magyar.

Kolesarska steza bo potekala po desnem robu lokalne ceste Genterovci–Radmožanci v skupni dolžini 1.763 metrov, od tega je dvosmerna kolesarska steza dolžine 1.691 metrov ter enosmerna kolesarska steza v naselju Radmožanci dolžine 72 metrov. Širina enosmerne kolesarske steze je 1,6 metrov, širina dvosmerne kolesarske steze je 2,5 metra.

Projekt smiselno zaokrožujejo gradnjo manjkajočih odsekov, ki bodo kolesarsko omrežje povezali v celoto in tudi povečali privlačnosti površin za kolesarje.

Vrednost investicije v občini Lendava je 362.498,10 EUR z DDV, projekt pa je sofinanciran s strani Ministrstva za infrastrukturo in EU kohezijskega sklada, v višini 214.796,98 EUR. Občina Lendava se Vladi RS zahvaljuje za sofinanciranje projekta. Zaključek projekta je predviden konec leta 2022.

Avtor
Avatar photo