Poslovanje varuha človekovih pravic v Lendavi

Poslovanje varuha človekovih pravic v Lendavi

Varuh človekovih pravic Peter Svetina bo v četrtek, 23. februarja 2023, posloval v občini Lendava, kjer bo s sodelavci na voljo občankam in občanom pri uveljavljanju njihovih pravic. Vsi, ki ocenjujejo, da so jim kršene pravice in se želijo o tem pogovoriti, lahko do vključno 17. februarja 2023 pokličejo na telefonsko številko 030 720 225 in se dogovorijo za osebni pogovor.

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je ustavna kategorija, ki ne sodi ne v izvršilno, ne v sodno in ne v zakonodajno vejo oblasti. Varuh tako ni del mehanizma oblasti ampak je nadzornik oblasti, saj s svojim delovanjem omejuje njeno samovoljo pri poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine.

Varuh pri svojem delu ni omejen samo na neposredne kršitve v ustavi navedenih človekovih pravic in svoboščin, ampak lahko deluje v primeru kakršnekoli kršitve katerekoli pravice posameznika s strani nosilcev oblasti.

Intervenira lahko tudi v primeru nepravičnega in slabega upravljanja izvajalcev oblasti v razmerju do posameznikov. Upoštevajoč navedeno pomembno vpliva na razvoj in dvig pravne in upravne kulture v razmerjih med izvajalci oblasti in posamezniki.

Varuh človekovih pravic je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen organ.

Svojo organiziranost in delo varuh človekovih pravic skladno z zakonom ureja s poslovnikom in drugimi splošnimi akti.

Več informacij o instituciji lahko preberete v Katalogu informacij javnega značaja in www.varuh-rs.si.

Avtor
Avatar photo