Slovensko združenje za projektni management

Slovensko združenje za projektni management

Slovensko združenje za projektni management

Category

Slovensko združenje za projektni management | Stegne 7 | 1000 Ljubljana

Slovensko združenje za projektni management (ZPM) je neprofitna organizacija, ki vzpodbuja razvoj projektnega managementa v Sloveniji in prispeva k razvoju tega področja v svetovnem merilu. Svojim članom in širši javnosti zagotavlja strokovni in osebni razvoj ter s svojimi storitvami in informacijami omogoča kvalitetnejše sprejemanje strateških in projektnih odločitev.

Slovensko združenje za projektni management želi biti napredno, mednarodno prepoznavno in uveljavljeno ter v regiji vodilno združenje za projektni management. Združenje v svoji mreži združuje tako posamezne strokovnjake, kot tudi podjetja, ki so včlanjena v združenje kot korporacijski člani.

Pod okriljem združenja izvajamo številne programe in storitve kot so Projektni forum, Projektna mreža Slovenije, ZPM mrežnik, ZPM Educa, ZPM dogodki, IPMA® SloCert, Mladi projektni managerji

Slovensko združenje za projektni management (ZPM) v Sloveniji izvaja produkt certificiranja projektnih managerjev IPMA Slocert in je članica IPMA (International Project Management Association).

ZPM mrežnik je e-revija, namenjena posredovanju splošnih in informativnih novic o dogajanju na področju projektov in projektnega managementa v Sloveniji in širše po svetu. ZPM mrežnik bralce tudi informira o vseh programih in aktivnostih ZPM, vsebuje pa še različne zanimive intervjuje in predstavitve projektnih dosežkov članov ZPM.

Naslov
Stegne 7, Ljubljana