Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o.

Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o.

Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o.

Category

Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o. | Partizanska cesta 23 | 9250 Gornja Radgona

V naših poslovalnicah dobite material za:

  • Kmetovanje s kmetijskim repromaterialom
  • Vrtnarjenje z različnimi semeni in drugimi artikli za dom in vrt, sadike sadnega drevja in okrasnega grmičevja
  • Oskrbo malih živali
  • Kmetijsko mehanizacijo
  • Vinogradniško dejavnost
  • Fitofarmacevtska sredstva
  • Čebelarstvo
  • Vodovod, elektro inštalaterstvo in ostala gradbena dela

Med osnovne dejavnosti Kmetijske zadruge Radgona, z.o.o. spada odkup MPG, goveda, telet, pujskov, prašičev, mleka, vseh vrst poljščin ter grozdja.

Odkupujemo od vseh članov in nečlanov zadruge, ki z zadrugo sodelujejo. Za vse pogodbeno sodelujoče rejce organiziramo vhlevljanje pujskov in telet na finančni obračun.

Za izvedbo odkupa v EU koristimo zbirni center v Spodnji Ščavnici in vršimo tudi uslugo za druge zadruge.

Kontaktne osebe:
T: 041 684 876  Franc Pintarič
T: 041 684 892  Otmar Kočar
T: 041 684 895  Mikl Jernej

Trgovina GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 23
9250 GORNJA RADGONA
T: 02 564 27 23
T: 02 564 27 07
T: 031 286 895
E: radgona@kz-radgona.si

Trgovina RADENCI
Radgonska cesta 29
9252 RADENCI
T: 02 564 27 40
T: 02 564 27 42
T: 064 266 166
E: kzradenci@kz-radgona.si

Trgovina SPODNJA ŠČAVNICA
Spodnja Ščavnica 73
9250 GORNJA RADGONA
T: 02 564 27 50
T: 064 266 164
E: kzscavnica@kz-radgona.si

Trgovina MURA-VITA
Partizanska cesta 23
9250 GORNJA RADGONA
T: 02 564 27 22
T: 064 266 161
E: muravita@kz-radgona.si

Oskrbni center APAČE
Apače 4c
9253 APAČE
T: 02 564 27 56
T: 064 266 160
E: kzapace@kz-radgona.si

Trgovina PERTOČA
Pertoča 55
9262 ROGAŠOVCI
T: 02 558 87 70
T: 041 330 657
E: kzpertoca@kz-radgona.si

Trgovina SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Ulica dr. Antona Korošca 19
9244 SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
T: 02 564 27 46
T: 02 564 27 48  črpalka
T: 064 266 167
E: kzsvetijurij@kz-radgona.si

Trgovina STOGOVCI
Stogovci 32
9253 APAČE
T: 02 564 27 60
T: 040 266 791
E: kzstogovci@kz-radgona.si

Trgovina BOGOJINA
Bogojina 10c
9222 BOGOJINA
T: 02 525 24 93
T: 040 904 618
E: kzbogojina@kz-radgona.si

Trgovina GEDEROVCI
Gederovci 11
9251 TIŠINA
T: 02 535 24 40
T: 041 990 561
E: kzgederovci@kz-radgona.si

Trgovina SPODNJI IVANJCI
Spodnji Ivanjci 6a
9245 SPODNJI IVANJCI
T: 02 564 27 66
T: 031 494 199
E: kzivanjci@kz-radgona.si

Trgovina MARTJANCI
Martjanci 5c
9221 MARTJANCI
T: 02 525 24 90
T: 064 266 163
E: kzmartjanci@kz-radgona.si

Trgovina FOKOVCI
Fokovci 29
9208 FOKOVCI
T: 02 525 24 98
T: 064 266 165
E: kzfokovci@kz-radgona.si

Trgovina PROSENJAKOVCI
Prosenjakovci 98
9207 PROSENJAKOVCI / PARTOSFALVA
T: 02 525 24 95
T: 064 266 162
E: kzprosenjakovci@kz-radgona.si

Naslov
Partizanska 23, G. Radgona