G-ELD AKTIVA d.o.o.

G-ELD AKTIVA d.o.o.

G-ELD AKTIVA d.o.o.

Category

G-ELD AKTIVA, računovodstvo in poslovne storitve, d.o.o. | Trimlini 57c | 9220 Lendava – Lendva

Pri računovodskem servisu G-ELD AKTIVA d.o.o. nudimo strankam kvalitetno in zanesljivo opravljanje storitev knjigovodstva, računovodstva ter davčnega in poslovnega svetovanja, izkušnje na teh področjih imamo že več kot 20 let.

Naše področje so samostojni podjetniki (s.p.), društva, majhna in srednje velika podjetja katerim pomagamo na poti začrtanih ciljev. Strankam zagotavljamo hitro odzivnost, oseben pristop, zanesljive in kvalitetne storitve. Možnost izvajanja računovodstva na sedežu podjetja stranke.

Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke. Vsebino vaših dokumentov smatramo kot strogo poslovno skrivnost. Zavedamo se, da se delo podjetnika ne konča vedno ob 16.uri, prav tako ne vedno ob petkih. Zato smo za vse naše stranke, ob nujnih primerih dosegljivi tudi popoldan ter med vikendi. Vse storitve opravljamo odgovorno in strokovno, kar potrjujejo večletne delovne izkušnje in zadovoljstvo naših strank. S strankami gradimo zaupanje in dolgoročno partnerstvo, kar dosegamo s stalnim izobraževanjem, zanesljivostjo in strokovnim delom.

Na področju računovodstva vam nudimo naslednje storitve:

 • Računovodske in knjigovodske storitve v celoti ali delno po vašem naročilu za s.p., d.o.o., d.n.o. in društva
 • Vodenje poslovnih knjig
 • Vodenje blagajne
 • Vodenje glavne knjige
 • Vodenje plačilnega prometa (plačevanje preko spletne banke)
 • Vodenje registra osnovnih sredstev ter amortizacija le teh
 • Obračun DDV
 • Obračun plač ter socialnih prispevkov za zavezanca
 • Obračun podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev in drugih izplačil fizičnim osebam
 • Izdelava računovodskih izkazov in davčnih obračunov
 • Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil, subvencij
 • Pomoč pri izterjavi
 • Pomoč pri izdelavi finančnih načrtov
 • Svetovanje na področju računovodstva, davkov, pravnih in zavarovalnih storitev

  .


 

Na področju davčnega svetovanja vam nudimo naslednje storitve:

 • Priprava in oddaja potrebnih davčnih obračunov v E-Davke
 • Obračun vseh vrst davkov, trošarin, prispevkov in taks
 • Svetovanje pri optimizaciji davka od dohodka pravnih oseb in davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
 • Svetovanje na področju DDV-ja pri mednarodnih transakcijah
 • Nudimo sodelovanje v primerih davčne inšpekcije
 • Obračun dohodnine in drugih davkov fizičnih oseb

Administrativne in ostale storitve:

 • Izdelava opominov, predračunov, računov
 • Priprava pogodb
 • Izdelava ponudb
 • Vodenje kadrovskih evidenc
 • Urejanje pošte
 • Prijave, odjave v zaposlitev
 • Pogodbe o zaposlitvi
 • Storitve v zvezi z pridobitvijo delovnih dovoljenj za tujce
 • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi in preoblikovanju podjetja

Goran Požonec
T: 040 694 064
E: goran@g-eld-aktiva.si

Dragica Požonec
T: 040 576 471
E: dragica@g-eld-aktiva.si

T: 02 578 80 96
E: info@g-eld-aktiva.si
F: 02 578 80 96

www.g-eld-aktiva.si

Delovni čas:
Ponedeljek-petek: 7:00-15:00

Naslov
Trimlini 57c