EDUKS, izobraževanje in raziskovanje

EDUKS, izobraževanje in raziskovanje

EDUKS, izobraževanje in raziskovanje

Category

EDUKS, izobraževanje in raziskovanje, Samanta Baranja s.p. | Lešče 24 | 9226 Moravske Toplice

  • izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
  • prevajanje v romski jezik (prekmursko romsko narečje)
  • raziskovanje romskega jezika in oblikovanje didaktičnega materiala za romske otroke
Naslov
Lešče 24, M. Toplice